Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ

     


     Τελικά μου φαίνεται ότι ο μόνος πολιτικός ηγέτης που μιλάει ευθαρσώς και λέει αλήθειες είναι ο Πάνος ο Καμμένος. Κανείς μέχρι σήμερα από τους λεγόμενους αντιμνημονιακούς ηγέτες δεν είχε το σθένος να δηλώσει δημόσια ότι ο ίδιος προσωπικά δεν θα πληρώσει τον κατάπτυστο και αντισυνταγματικό φόρο ΕΝΦΙΑ.
     Ο Τσίπρας τα μάσαγε και το μόνο που είπε ήταν ότι θα τον καταργήσει αν πάρει την εξουσία. Κάτι είναι και αυτό βέβαια! Δεν είναι όμως το ζητούμενο από τον πολίτη.
     Ο μέσος πολίτης αυτή την ώρα, ευρισκόμενος σε πλήρη απόγνωση ζητά από τους αντιπολιτευόμενους πολιτικούς μας ελπίδα, ξεκάθαρη. Ο Τσίπρας έδωσε ψίχουλα ελπίδας: ψηφίστε με και βλέπουμε… αντί να πει: .. « κάντε λίγο υπομονή ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ τον ΕΝΦΙΑ γιατί οσονούπω έρχομαι στην εξουσία και θα τον καταργήσω..»
     Ο Καμμένος αντίθετα το είπε ξεκάθαρα ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ τον ΕΝΦΙΑ και δήλωσε: ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΩ
     Και τι θα κάνετε πρόεδρε, τον ρώτησε η δημοσιογράφος, ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ο ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ. 
     Μα θα μου πείτε το είπε εκ του ασφαλούς γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται το κόμμα του να κυβερνήσει, και όμως: 
     Κορυφαίοι νομικοί σύμβουλοι των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μελέτησαν ήδη το θέμα και ετοίμασαν το νομικό κείμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας προκειμένου να σώσει την περιουσία του. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στις κατά τόπους Συντονιστικές των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Το κείμενο αυτό ακολουθεί παρακάτω:

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ, ΑΛΛΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος».
Με το άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζεται στην μεν παράγραφο 1 ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και στην παράγραφο 5 ότι «Οι Έλληνες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος, που καθορίζει τα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φορολογικής επιβαρύνσεως (εισόδημα, περιουσία, δαπάνες ή συναλλαγές), συνάγεται ότι ο νομοθέτης είναι, κατ' αρχήν, ελεύθερος να καθορίζει τις διάφορες μορφές των οικονομικών επιβαρύνσεων για την δημιουργία δημοσίων εσόδων προς κάλυψη των δαπανών του Κράτους, που δύνανται να επιβληθούν στους βαρυνομένους πολίτες με διαφόρους τρόπους, περιορίζεται, όμως, από ορισμένες γενικές αρχές, με τις οποίες επιδιώκεται από τον συνταγματικό νομοθέτη η πραγμάτωση των κανόνων της φορολογικής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου γενικότερα.
Οι αρχές αυτές είναι συγκεκριμένα η καθολικότητα της επιβαρύνσεως και η ισότητα αυτής έναντι των βαρυνομένων, εξειδικευομένη με τον καθορισμό του φορολογικού βάρους βάσει ορισμένης φοροδοτικής ικανότητας, που επιβάλλεται επί συγκεκριμένης και εξ αντικειμένου οριζόμενης φορολογητέας ύλης, που μπορεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 παρ.1 του Συντάγματος, να είναι το εισόδημα, η περιουσία, οι δαπάνες ή οι συναλλαγές.
Από τις διατάξεις των παρ.1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος συνάγονται, προκειμένου περί επιβολής φορολογικών επιβαρύνσεων, οι αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας, η δεύτερη δε αυτή εξειδικεύεται με τον καθορισμό του φορολογικού βάρους, σε κάθε περίπτωση, αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητος εκάστου, κατά την εν λόγω, δηλαδή, συνταγματική αρχή, η επιβολή φόρου επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ υφίσταται φοροδοτική ικανότητα.
Η φοροδοτική ικανότητα αποτελεί ιδιότητα του υποκειμένου και συνίσταται προδήλως στην δυνατότητα του συγκεκριμένου προσώπου να καταβάλει τον φόρο, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση να θίγεται το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβιώσεως του, εν όψει του άρθρου 2 παρ.1 του Συντάγματος.
Στο άρθρ. 78 παρ.1 του Συντάγματος καθορίζονται, κατά τρόπο περιοριστικό, τα στοιχεία, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φορολόγησης
(εισόδημα, περιουσία, δαπάνες, συναλλαγές), με την έννοια ότι από τα στοιχεία αυτά και μόνον επιτρέπεται να συναχθεί, κατ' αρχή, φοροδοτική ικανότητα, αλλά και ότι στην πραγματική ύπαρξη της τελευταίας οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να αποβλέπει ο κοινός νομοθέτης, κατά την επιβολή των κατ' ιδίαν φόρων, συνεκτιμώντας τις συγκεκριμένες εκάστοτε συνθήκες και χρησιμοποιώντας πρόσφορα προς τούτο κριτήρια .
Η συνταγματική αυτή υποχρέωση ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΙΟ, στην άσκηση της νομοθετικής φορολογικής πολιτικής, η παράβαση του οποίου συνιστά αντικείμενο δικαστικής κρίσεως, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Η απορρέουσα, δε, από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις υποχρέωση του φορολογικού νομοθέτη να σέβεται τις αρχές της καθολικότητας και της ισότητος του φόρου και, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΔΕΝ αναιρείται ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική επιβάρυνση χαρακτηρίζεται ως έκτακτη, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΟΤΑΝ θεσπίζεται ως πάγια, μέλλουσα να ισχύσει επ' αόριστον ( Άρειος Πάγος Δ’ Πολιτικό Τμήμα 293/2014 ).
Ακόμη όμως και με την πρόσφατη σχετικώς αιτιολογική έκθεση του νόμου 4223/2013 (περί θεσπίσεως ΕΝΦΙΑ) γίνεται δεκτό ότι :
«.... η μείωση των τιμών περιορίζει τη μείωση των πραγματικών εισοδημάτων....Από την άλλη πλευρά, στον τομέα των επενδύσεων συνεχίζεται η συρρίκνωση ιδίως της αγοράς ακινήτων, αλλά και των κατασκευών. Καθοριστικός παράγοντας είναι η έλλειψη ρευστότητας λόγω σημαντικής μείωσης της πιστωτικής επέκτασης προς τις εγχώριες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. ..........η σημαντική αύξηση της ανεργίας όπως και η διάρθρωση αυτής, με υψηλά ποσοστά νέων και μακροχρόνια ανέργων, αποτελεί υψηλό κοινωνικό κόστος.»
Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί ΔΙΠΛΟ φόρο, καθώς περιλαμβάνει και συμπληρωματικό με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 για ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία ανώτερη των 300.000 €, ο οποίος επιβάλλεται επί της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, η οποία έχει ήδη υποστεί σοβαρή μείωση της αξίας της, κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας, εφόσον η βαθύτατη οικονομική κρίση έχει ως συνέπεια τον δραματικό περιορισμό των αγοραπωλησιών των ακινήτων και την κλιμακούμενη αύξηση του αριθμού των ακινήτων που ΔΕΝ προσπορίζουν ΚΑΝΕΝΑ εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους (ΑΠ 293/2014).
ΗΔΗ το Κράτος (δημόσιο) προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έλαβε τα πιο κάτω ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΑ και ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ μέτρα, με τα οποία επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο εισόδημα φυσικών προσώπων (άρθρο 18 του ν. 3758/2009), μειώθηκαν οι μισθοί των υπηρετούντων στο δημόσιο τομέα (άρθρα 1 και 2 του ν. 3833/2010), αυξήθηκαν οι συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας και διαφόρων ειδικών φόρων κατανάλωσης (άρθρα 12- 15 του ν. 3833/2010), επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 (άρθρο 5 του ν. 3833/2010), επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων (άρθρο 29
του ν. 3986/2011), επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (άρθρο 30 του ν. 3986/2011) και επιβλήθηκε ετήσιο τέλος επιτηδεύματος στους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα (άρθρο 31 του ν. 3986/2011).
Ήδη όμως και τα μέτρα του ν. 3845/2010, μετά από εκείνα του ν. 3833/2010, αποδείχθηκαν ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ και ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης και ΑΠΕΤΥΧΑΝ να συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση (όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια).
Αυτό οδήγησε σταδιακά στην επισώρευση μιας σειράς πρόσθετων μέτρων, κάθε ένα από τα οποία θεωρήθηκε, ΤΑΧΑ, αναγκαίο λόγω της αποτυχίας των προηγούμενων, για να αποδειχθεί και αυτό με τη σειρά του ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΟ και να συμπληρωθεί στη συνέχεια με περαιτέρω περικοπές και επιβαρύνσεις, ΠΟΥ εν τέλει ΔΙΕΛΥΣΑΝ τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό και σε τελική ανάλυση κατόπιν αυτών των διαδοχικών φορολογικών και εισοδηματικών μέτρων είναι προφανές ότι οι έλληνες πολίτες έχουν ήδη υποστεί σοβαρότατες οικονομικές απώλειες οι οποίες, κατά τα Διδάγματα της Κοινής Πείρας και της Λογικής, επηρεάζουν ΟΥΣΙΩΔΩΣ και ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ το πραγματικό επίπεδο της φοροδοτικής τους ικανότητας !
Με τα δεδομένα αυτά οι διατάζεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 του νόμου 4223/2014, που θέσπισαν:
Α) το υποκείμενο του φόρου αυτού, που περιλαμβάνει κάθε κύριο, νομέα, κάτοχο, οιονεί νομέα κ.λπ. ακινήτου εν Ελλάδι (άρθρο 1),
Β) το αντικείμενο του φόρου, που περιλαμβάνει κάθε ακίνητο εν Ελλάδι, ανεξαρτήτως ΕΑΝ αυτό αποφέρει, ή ΟΧΙ, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα εξ αυτών, εισόδημα (άρθρο 2),
Γ) την εξαίρεση από το φόρο ΜΟΝΟ του δημοσίου, ν.π.δ.δ, ΜΗ κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ, θρησκευτικά κτίσματα και κτίσματα, που χρησιμοποιούνται από γνωστές θρησκείες (άρθρο 3), ΔΙΔΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ διάταξη ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ θέση στα ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ (άρθρο 3 παρ. 1ζ),
Δ) τον υπολογισμό του κύριου φόρου, που ουσιαστικώς αποτελεί τον ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ φόρων και αντιστοιχεί σε φόρο επί κάθε τετραγωνικού μέτρου του είδους του ακινήτου (άρθρο 4),
Ε) τον υπολογισμό του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ φόρων και αντιστοιχεί σε φόρο (ονομαζόμενο συμπληρωματικό), ο οποίος ΟΥΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΦΟΡΟ, καθώς η βάση υπολογισμού του ΔΕΝ είναι τα τετραγωνικά μέτρα, ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΗΣ της ακίνητης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του φορολογουμένου (άρθρο 5),
ΣΤ) τον προσδιορισμό των ακινήτων στα οποία θα επιβληθεί ο ΕΝΦΙΑ επί τη βάσει των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων κατά τα έτη 2005 έως 2014 και για τα νομικά πρόσωπα κατά τα έτη 2013 έως 2014,

ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ την κατοχή των ακινήτων αυτών με το, ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ εισόδημα των φορολογουμένων βρίσκονται ΣΕ ΦΑΝΕΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τις εν αρχή αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματός μας, καθώς η κατοχή ενός ακινήτου ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΥΔΟΛΩΣ τεκμηριώνει αντίστοιχη ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ικανότητα του φορολογουμένου, που ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΚΑΙΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ του απομένει, πλέον, σύμφωνα με τα Διδάγματα της Κοινής Πείρας και Λογικής φοροδοτική ικανότητα, ούτως ώστε να δικαιολογηθεί περαιτέρω φορολόγησή του, που ΣΑΦΩΣ, ΠΛΕΟΝ, (η περαιτέρω φορολόγηση δια του ΕΝΦΙΑ) ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ την προστασία του Σεβασμού στην Αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου και φορολογουμένου, ως αυτή θεμελιώνεται Συνταγματικώς στο άρθρο 2 παρ. 1 και ουσιαστικά αποτελεί ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολιτών σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 , που θέλει για κάθε ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ αντίστοιχη και πλήρη αποζημίωση και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α!        

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ανεξάρτητοι Έλληνες Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης


Δελτίο Τύπου

Οι ανακοινώσεις της συγκυβέρνησης το τελευταίο, αλλά και όχι μόνο, διάστημα έρχονται να επιβεβαιώσουν την παλαιοκομματική αντίληψη, που ακόμη κουβαλάνε στις φαρέτρες τους.
Μόνο λύσεις ασπιρίνης και αποπροσανατολισμού, που έρχονται προσωρινά να δώσουν ψίχουλα στους Έλληνες που παρακολουθούν ενδεείς.
Η Θεσσαλονίκη έδωσε βήμα σε έναν δωσίλογο Πρωθυπουργό για να ανακοινώσει ΠΡΟΣΟΧΗ!!! μείωση 30% του φόρου και όχι της συνολικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή μείωση περίπου 10 λεπτά στο λίτρο και όχι όπως αναφέρουν κάποιες φυλλάδες, μείωση στα προ κρίσης επίπεδα!!!!
Από την άλλη, η Παλική γλύφει της πληγές της με προβλήματα που δεν πρόκειται να λυθούν πριν τον προσεχή χειμώνα και για μια ακόμη φορά  στις ανακοινώσεις της μειοψηφούσας συγκυβέρνησης για πιλοτικά προγράμματα, η πληγωμένη Παλική είναι απούσα!!!
Από αυτά τα λίγα ψίχουλα που θα δώσετε ως εξασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, (4.200€ είναι το όριο με αφαίρεση του δηλωθέντος εισοδήματος και εφόσον πληροί κάποιος τα κριτήρια!!) σε 13 δήμους σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει κάποιος από εσάς που νομίζει ότι η Παλική και γενικά η Κεφαλονιά και η Ιθάκη δεν έχουν τέτοιες ανάγκες;
«Κύριοι» αποφασίζοντες, νομίζετε πως μόνο με το να μην επιβληθεί επιπλέον βάρος από τον επαίσχυντο ΕΝΦΙΑ, η Παλική και η Κεφαλονιά αλλά και η Ιθάκη είναι σε πορεία ανάπτυξης;;
Μήπως βαυκαλίζεστε πως τα νούμερα, της πλαστής ανόδου, του τουριστικού προϊόντος στα νησιά μας, έχουν δώσει τέτοια ώθηση στην οικονομία μας, που τα όσα τάξατε μπροστά στις κάμερες, στην πασαρέλα που κάποιοι σας έστρωσαν με κόκκινο χαλί, δεν είναι πλέον αναγκαία;
Έχετε χάσει πλέον την ψυχραιμία σας και η ψεύτικη παροχολογία βγαίνει αβίαστα.
Από συνήθεια μάλλον!!

Οι Έλληνες δεν θέλουν ελεημοσύνη!
Θέλουν να είναι Κύριοι και Περήφανοι!
Και θα είναι είτε το θέλετε είτε όχι!

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, μέχρι τελευταίου, θα παλεύουν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την απόδοση ευθηνών σε όλους τους παρανομούντες που έχουν πετάξει το Σύνταγμά μας στον κάλαθο των αχρήστων!

Είμαστε Πολλοί
Είμαστε Ανεξάρτητοι
Είμαστε Έλληνες

Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε !

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ «ΡΑΝΤΙΣΕΙΣ» ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΥΑΛΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ ΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΑΦΑΣΙΑ
     
     Στις 13 Μαίου του 2013 είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (**) ΚΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»  ( http://dimos-syrmis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_16.html )

     Στο άρθρο αυτό προσπαθούσα να δώσω εξήγηση στην αφασία που διακρίνει τον Ελληνικό λαό σε σχέση με την άθλια κατάσταση στην οποία έφεραν τη χώρα μας οι πολιτικοί μας ηγέτες.
     Αντί να έχουμε βγει στους δρόμους, πουλάμε… το χρυσό δόντι του παππού μας, προκειμένου να πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ για να απολαύσουμε, στη συνέχεια με την ησυχία μας, το βαθυστόχαστο τούρκικο σήριαλ…!!!
     Γιατί να συμβαίνει αυτό;
Μήπως υπάρχει ακόμα απόθεμα στο σεντούκι, απ’ αυτό που φροντίσαμε να αποκτήσουμε με διάφορες «λαμογιές»;
Μήπως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στις εσχατιές τις εξαθλίωσης;
Ή μήπως οι εξουσιαστες ελέγχουν συστηματικά το μυαλό μας, κατευθύνοντας το εκεί που τους εξυπηρετεί;
     Στο παρακάτω άρθρο, το οποίο είχε την καλοσύνη να μου στείλει εξαίρετος φίλος, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός και στοχαστής, Νόαμ Τσόμσκι, αναλύει τις δέκα τεχνικές για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
     Παραθέτω το άρθρο ως έχει, για να καταλάβετε γιατί ο Ελληνικός λαός, παρά τα απίστευτα δεινά, που του επισώρευσε η άθλια συγκυβέρνηση, δεν έχει ακόμα ξεσηκωθεί!!  

«ΜΕ ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ»                  Του Νόαμ Τσόμσκι (*)

1. Η τεχνική της διασκέδασης
ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ
Πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, η τεχνική της διασκέδασης συνίσταται στη στροφή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, με ένα αδιάκοπο καταιγισμό διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομερειών.
Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί το κοινό από το να ενδιαφερθεί για ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της Ψυχολογίας, της Νευροβιολογίας και της Κυβερνητικής. «Κρατήστε αποπροσανατολισμένη την προσοχή του κοινού, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμαλωτισμένη σε θέματα χωρίς καμιά πραγματική σημασία. Κρατήστε το κοινό απασχολημένο, απασχολημένο, απασχολημένο, χωρίς χρόνο για να σκέφτεται, να επιστρέφει κανονικά στη φάρμα με τα άλλα ζώα».

2 . Η τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων και στη συνέχεια παροχής των λύσεων
Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Πρώτα δημιουργείτε ένα πρόβλημα, μια «έκτακτη κατάσταση» για την οποία μπορείτε να προβλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε το ίδιο να ζητήσει εκείνα τα μέτρα που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί. Για παράδειγμα: αφήστε να κλιμακωθεί η αστική βία, ή οργανώστε αιματηρές συμπλοκές, ώστε το κοινό να ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα περιορίζουν τις ελευθερίες του. Ή, ακόμη: δημιουργήστε μια οικονομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχτεί ως αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών.

3. Η τεχνική της υποβάθμισης
Για να κάνει κάποιος αποδεκτό ένα απαράδεκτο μέτρο, αρκεί να το εφαρμόσει σταδιακά κατά «φθίνουσα κλίμακα» για μια διάρκεια 10 ετών. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν ριζικά νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός) στις δεκαετίες του 1980 και 1990. Μαζική ανεργία, αβεβαιότητα, «ευελιξία», μετακινήσεις, μισθοί που δεν διασφαλίζουν πια ένα αξιοπρεπές εισόδημα· τόσες αλλαγές, που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση, αν είχαν εφαρμοστεί αιφνιδίως και βίαια.

4. Η στρατηγική της αναβολής (Σαλαμοποιήση)
Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσετε ως «οδυνηρή αλλά αναγκαία», αποσπώντας την συναίνεση του κοινού στο παρόν, για την εφαρμογή της στο μέλλον. Είναι πάντοτε πιο εύκολο να αποδεχτεί κάποιος αντί μιας άμεσης θυσίας μια μελλοντική. Πρώτα απ’ όλα, επειδή η προσπάθεια δεν πρέπει να καταβληθεί άμεσα.
Στη συνέχεια, επειδή το κοινό έχει πάντα την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «όλα θα πάνε καλύτερα αύριο» και ότι μπορεί, εντέλει, να αποφύγει τη θυσία που του ζήτησαν.
Τέλος, μια τέτοια τεχνική αφήνει στο κοινό ένα κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να συνηθίσει στην ιδέα της αλλαγής, και να την αποδεχτεί μοιρολατρικά, όταν κριθεί ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για την τέλεσή της.

5 . Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό σαν να είναι μωρά παιδιά
Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν έναν αφηγηματικό λόγο, επιχειρήματα, πρόσωπα και έναν τόνο ιδιαιτέρως παιδικό, εξουθενωτικά παιδιάστικο, σαν να ήταν ο θεατής ένα πολύ μικρ ό παιδί ή σαν να ήταν διανοητικώς ανάπηρος.
 Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται να εξαπατηθεί ο θεατής, τόσο πιο παιδιάστικος τόνος υιοθετείται από τον διαφημιστή. Γιατί; «Αν [ο διαφημιστής] απευθυνθεί σε κάποιον σαν να ήταν παιδί δώδεκα ετών, τότε είναι πολύ πιθανόν να εισπράξει, εξαιτίας του έμμεσου και υπαινικτικού τόνου, μιαν απάντηση ή μιαν αντίδραση τόσο απογυμνωμένη από κριτική σκέψη, όσο η απάντηση ενός δωδεκάχρονου παιδιού». Απόσπασμα από το «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους».

6 . Η τεχνική του να απευθύνεστε στο συναίσθημα μάλλον παρά στη λογική
Η επίκληση στο συναίσθημα είναι μια κλασική τεχνική για να βραχυκυκλωθεί η ορθολογιστική ανάλυση, επομένως η κριτική αντίληψη των ατόμων. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση του φάσματος των αισθημάτων επιτρέπει να ανοίξετε τη θύρα του ασυνείδητου για να εμφυτεύσετε ιδέες, επιθυμίες, φόβους, παρορμήσεις ή συμπεριφορές…

7. Η τεχνική του να κρατάτε το κοινό σε άγνοια και ανοησία
Συνίσταται στο να κάνετε το κοινό να είναι ανίκανο να αντιληφθεί τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιείτε για την υποδούλωσή του. «Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι πιο φτωχή, ώστε η τάφρος της άγνοιας που χωρίζει τις κατώτερες τάξεις από τις ανώτερες τάξεις να μη γίνεται αντιληπτή από τις κατώτερες». Απόσπασμα από το «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους».

8. Η τεχνική του να ενθαρρύνεις το κοινό να αρέσκεται στη μετριότητα
Συνίσταται στο να παρακινείς το κοινό να βρίσκει «cool» ότι είναι ανόητο, φτηνιάρικο και ακαλλιέργητο.

9. Η τεχνική του να αντικαθιστάς την εξέγερση με την ενοχή
Συνίσταται στο να κάνεις ένα άτομο να πιστεύει ότι είναι το μόνο υπεύθυνο για την συμφορά του, εξαιτίας της διανοητικής ανεπάρκειάς του, της ανεπάρκειας των ικανοτήτων του ή των προσπαθειών του. Έτσι, αντί να εξεγείρεται εναντίον του οικονομικού συστήματος, απαξιώνει τον ίδιο τον εαυτό του και αυτο-ενοχοποιείται, κατάσταση που περιέχει τα σπέρματα της νευρικής κατάπτωσης, η οποία έχει μεταξύ άλλων και το αποτέλεσμα της αποχής από οποιασδήποτε δράση. Και χωρίς τη δράση, γλιτώνουν την επανάσταση!

10. Η τεχνική του να γνωρίζεις τα άτομα καλύτερα από όσο γνωρίζουν τα ίδια τον εαυτό τους
Στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, οι κατακλυσμιαία πρόοδος της επιστήμης άνοιξε μια ολοένα και πιο βαθειά τάφρο ανάμεσα στις γνώσεις του ευρέως κοινού και στις γνώσεις που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ιθύνουσες ελίτ. Χάρη στη Βιολογία, τη Νευροβιολογία και την εφαρμοσμένη ψυχολογία, το «σύστημα» έφτασε σε μια εξελιγμένη γνώση του ανθρώπινου όντος, και από την άποψη της φυσιολογίας και από την άποψη της ψυχολογίας. Το σύστημα έφτασε να γνωρίζει τον μέσο άνθρωπο καλύτερα απ’ όσο γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το σύστημα ασκεί έναν πολύ πιο αυξημένο έλεγχο και επιβάλλεται με μια μεγαλύτερη ισχύ επάνω στα άτομα απ’ όσο τα άτομα στον ίδιο τον εαυτό τους.
     Και όμως για να καταρρεύσουν όλα αυτά αρκεί μια στιγμή αφύπνισης. Το «κόκκινο χάπι» που έλεγε ο Μορφέας στόν Νέο, στην ταινία Μatrix. Αν υπάρξει έστω μια φευγαλέα στιγμή αφύπνισης όλο το οικοδόμημα καταστρέφεται και πέφτει όπως μια κουρτίνα, και το κυριότερο η κουρτίνα αυτή δεν μπορεί να αναρτηθεί ξανά.       Για αυτό σας παρουσιάζουμε τις 10 τεχνικές, μόλις τις παρατηρήσετε ότι συμβαίνουν γύρω σας και εφαρμόζονται κάθε μέρα, η αφύπνιση έρχεται νομοτελειακά. Για όποιον θέλει περισσότερη αφύπνιση ας διαβάσει το «σπήλαιο του Πλάτωνα» και θα ξημερώσει ένας καινούριος κόσμος.

·    *  Ο Νόαμ Τσόμσκι (Avram Noam Chomsky), γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1928. είναι Αμερικανός καθηγητής στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT).
Έχει συγγράψει πλήθος βιβλίων και άρθρων, ενώ έχει δώσει και εκτενείς διαλέξεις επάνω σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων τα οποία περιλαμβάνουν τη γλωσσολογία, τη φιλοσοφία και την ιστορία της διανόησης. Επίσης ο Τσόμσκι έχει πλούσιο ιστορικό πολιτικού ακτιβισμού από τη δεκαετία του '60 κι έπειτα, με πληθώρα βιβλίων τα οποία επικρίνουν κυρίως την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.


Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΚΑΦΑΛΟΝΙΑΣ

   
 Το ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ της Κεφαλονιάς είναι ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός του νησιού και ακούγεται παντού ακόμα και στην Ιθάκη και τη Ζάκυνθο.
     Το ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ  και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλοίζος διάλεξαν εμένα για να δώσω συνέντευξη γύρω από τα προβλήματα της Ιθάκης και κυρίως για το μεγάλο πρόβλημα της συγκοινωνίας που αντιμετωπίζει το νησί μας τον τελευταίο καιρό.
     Τη συνέντευξη οργάνωσε ο Μάκης ο Λεκατσάς, Θιακός από το Σταυρό, εγγονός του Ανδρέα του Λίζη.      Ο Μάκης παρ’ όλο που ζεί και εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, αγαπάει πολύ τον τόπο που τον γέννησε και ενδιαφέρεται περισσότερο από πολλούς. Ο Μάκης είναι έντονα πολιτικοποιημένο πρόσωπο και δραστηριοποιείται ως μέλος στο ΔΣ του συνδικαλιστικού σωματείου των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
   
 Στη συνέντευξη λοιπόν που, όπως έμαθα, ακούσθηκε στην Ιθάκη αλλά και στη Ζάκυνθο, αναφέρθηκα στο πρόβλημα της συγκοινωνίας καταλήγοντας στο ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα δίνει στο υπουργείο αυξημένες αρμοδιότητες έναντι των εφοπλιστών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τα άλλα νησιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα και σε επίπεδο περιφέρειας να πιεστεί η κυβέρνηση για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
     Το δεύτερο θέμα στο οποίο αναφέρθηκα είναι αυτό της περάτωσης του λιμανιού του Πίσω Αετού, ένα από τα πρώτα θέματα που πρέπει να επανεξετάσει ο νέος Περιφερειάρχης κ. Θ. Γαλιατσάτος, φροντίζοντας να ξεκινήσουν τα έργα το συντομότερο. Στο σημείο αυτό πίεση πρέπει να ασκηθεί και από τους νέους Έπαρχο και  Δήμαρχο. Βεβαίως μίλησα και για το λιμάνι των Φρικών που και αυτό πρέπει να μπεί στις πρώτες προτεραιότητες του νέου Περιφερειάρχη.
   
 Ένα τρίτο θέμα είναι αυτό της σωστής εκμετάλλευσης της Οδυσσειακής της ιστορίας του νησιού μας. Ο νέος Δήμαρχος κ. Διονύσης Στανίτσας θα πρέπει να φροντίσει ώστε να περιφραχτεί ο αρχαιολογικός χώρος, προκειμένου να προφυλαχτεί και να αποκτήσει αρχαιολογική υπόσταση. Επίσης να συστήσει ομάδα ειδικών στο marketing που θα μελετήσει και θα προτείνει μεθόδους εκμετάλλευσης του Οδυσσειακού μύθου. Η Ιθάκη από άκρη σε άκρη πρέπει να αποπνέει Οδύσσεια και Οδυσσέα.
   
 Το θέμα του τουρισμού, της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της προσέλκυσης περισσότερων τουριστών αποτελεί το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας. Έτσι θα πρέπει να μελετηθεί από ειδικούς που θα συστήσουν συγκεκριμένες δράσεις τόσο από πλευράς Δήμου, Περιφέρειας αλλά και φορέων.
     Τα θέματα της καθαριότητας, της ύδρευσης, των υποδομών εξετάσθηκαν και αυτά στα πλαίσια του χρόνου της συνέντευξης.

 
     Υποθέτω ότι ήταν μια εποικοδομητική συνέντευξη και μακάρι κάποιοι παράγοντες που την άκουσαν να ευαισθητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του νησιού μας.