Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε.

Πριν περίπου ένα χρόνο υπεγράφη σχετικός νόμος σύμφωνα με τον οποίο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται από μια ανεξάρτητη υπηρεσία την «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ) που ανέλαβε δράση από 1-1-2017 
Η νέα αρχή έχει  διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (δικό της προϋπολογισμό) και δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο, ενώ στο συμβούλιο διοίκησης μετέχει εμπειρογνώμονας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Δηλαδή από την τρόικα) ο επικεφαλής έχει τον τίτλο του διοικητή που σήμερα είναι ο κ. Γιώργος Πιτσιλής (εικονιζόμενος παρακάτω).


Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ επιλέγονται από στελέχη της Ευρωπαϊκής επιτροπής!! (δηλαδή από τους …θεσμούς) 
Ο πρόεδρος, τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης, ο εμπειρογνώμονας (εκπρόσωπος των δανειστών) και ο διοικητής, «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο… από τον νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο, ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα. Το συμβούλιο απολαμβάνει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία».
Με άλλα λόγια η Αρχή αυτή μαζεύει έσοδα που πάνε κατευθείαν στους δανειστές χωρίς να δίνουν λόγο στην κυβέρνηση!!! Δηλαδή πλήρης παράδοση της χώρας!!!!


Η ΑΑΔΕ σύμφωνα με το ΦΕΚ 94Α /27-5-2016, δεν έχει καμία νομική προσωπικότητα που σημαίνει πως δεν μπορεί να προβεί σε καμία έννομη πράξη. Νομικές προσωπικότητες της χώρας, στηριζόμενοι στο Σύνταγμα και στην υπάρχουσα δικονομία, χαρακτηρίζουν τη σύσταση της ΑΑΔΕ ως σύσταση συμμορίας!  
Ωστόσο η ΑΑΔΕ από τον Νοέμβριο του 2016 έχει δώσει εντολή στις τράπεζες να κατάσχουν για λογαριασμό της όσα χρηματικά ποσά είναι κατατεθειμένα από την 1η-11-2015 σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου.
Τα χρήματα δεσμεύονται πλέον αυτόματα από τις τράπεζες και κατάσχονται υπέρ της ΑΑΔΕ δυνάμει της περιβόητης διάταξης του άρθρου 24 του Ν. 2915/2001 ( ΦΕΚ Α 109 20010529). Δηλαδή κατάσχονται κατευθείαν από τους δανειστές! 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιρούνται οι λογαριασμοί στους οποίους πιστώνονται ποσά μέχρι 1250 Ευρώ για ένα μόνο λογαριασμό το μήνα και έχουν ήδη δηλωθεί από τους δικαιούχους τους ως «ακατάσχετοι», στο σύστημα ΤΑΧΙSNET. 
Δηλαδή δεν κατάσχεται ο λογαριασμός αν δεν υπερβαίνει τα 1250 Ευρώ το μήνα και έχει δηλωθεί στο ΤΑΧΙSNET. Οποιοδήποτε ποσό πάνω από τα 1250 βρεθεί στο λογαριασμό του οφειλέτη, κατάσχεται

Οι διατάξεις όμως αυτού του άρθρου, ξεχασμένες μέχρι πρόσφατα, εγείρουν πολλά ζητήματα αντισυνταγματικότητας ιδίως αναφορικά με την συμβατότητά τους με το άρθρο 5 του Συντάγματος περί πρόσβασης όλων στην οικονομική ελευθερία αλλά και με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει την περιουσία κάθε φυσικού προσώπου και ως εκ τούτου και το περιεχόμενο των τραπεζικών λογαριασμών.
Οι εν λόγω διατάξεις αναβίωσαν με πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου ενώ προηγούμενες αποφάσεις του ίδιου του ανωτάτου δικαστηρίου είχαν χαρακτηρισθεί αντισυνταγματικές. (καταλαβαίνετε πόσο «τυφλή» είναι η Ελληνική δικαιοσύνη! ) Την αντισυνταγματικότητα έχει επικυρώσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας με σχετικές του αποφάσεις!
Οι αποφάσεις αυτές μας δίνουν το δικαίωμα να καταγγείλουμε την τράπεζα που έκανε την κατάσχεση και να καταφύγουμε στη δικαιοσύνη.

Θα μου πείτε εδώ: και τι θα γίνει; Μια τρύπα στο νερό!
ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ
Είναι μια αντίδραση ενάντια στην εξοντωτική πολιτική της κυβέρνησης που σπεύδει να κατασχέσει μικρολογαριασμούς ενώ κουβέντα δεν κάνει για τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς.
Αν όλοι οι πολίτες των οποίων ο λογαριασμός κατασχέθηκε πάνε στις τράπεζες και επιδώσουν τις καταγγελίες κάτι μπορεί να αλλάξει! Ήδη η ΑΑΔΕ πείρε πίσω το πρόστιμο για τα ανασφάλιστα οχήματα μετά από την σφοδρή αντίδραση των πολιτών. Παρακάτω θα βρείτε υπόδειγμα της καταγγελίας η οποία κατ’ αρχή θα πρέπει να επιδοθεί στην τράπεζα και στη συνέχεια αν θέλουμε μπορούμε να προβούμε σε ένδικα μέσα. Η επιστολή έχει συνταχθεί από έγκριτους νομικούς!


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από:  (Ονοματεπώνυμο)…………………..
          (Διεύθυνση)…………………………

Προς τράπεζα ………………..
Υποκατάστημα ……………….


Θέμα: Υπεξαίρεση χρημάτων από λογαριασμό μουΑξιότιμοι κύριοι

Με την Παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να καταγγείλω την Τράπεζα σας η οποία προέβη σε υπεξαίρεση χρήματος από τον, καταθετικό λογαριασμό μου με αριθμό………………
Ποιο συγκεκριμένα στις ………. … Παρανόμως υπεξαιρέσατε το ποσό των …….. Ευρώ τα οποία σύμφωνα με ενημέρωση πού μου κάνατε αποδόθηκε στην αρμόδια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με αιτιολογία οφειλή μου προς …(Π.Χ. Εφορεία, Δήμος, ΕΦΚΑ κλπ)

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και πιο συγκεκριμένα τις υπ’ αριθμόν 4173/2014,  4618/2014 και 1260/2015 Δ’ τμήμα και 3316/2014 της ολομέλειας, που ρητά ορίζουν ότι: Οι διατάξεις των άρθρων 30 παρ.5 του νόμου3296/2004 και 48 του νόμου 3691/2008, αντίκεινται στα άρθρα 5 παρ. 1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1Σ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ και ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές. Οι δε δυσμενείς ατομικές διοικητικές πράξεις και αποφάσεις- εντάλματα ΣΔΟΕ και άλλων οικονομικών υπηρεσιών με τις οποίες κατάσχονται λογαριασμοί είναι ακυρωτέες.
Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν ενάντια πάντων, δηλαδή κάθε φορολογούμενος μπορεί να τις επικαλεσθεί στην δική του υπόθεση. Άρθρα 95 παρ 5Σ και 105.
Πέραν δε της ακυρότητας της εν λόγω πράξης στην οποία παρανόμως προβήκατε, έχετε παραβιάσει την από κοινού σύμβαση ανοίγματος καταθετικού λογαριασμού την οποία συνάψαμε και στην οποία ρητά αναφέρεται το τραπεζιτικό απόρρητο, δηλαδή πως δεν δύνασθε  να κοινοποιήσετε σε τρίτους προσωπικά μου οικονομικά στοιχεία πλην της περιπτώσεως ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή προϊόν εγκληματικών ενεργειών και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1059/1971 και όπως τροποποιήθηκε με τους Ν, 1858/1989 και 2214/1994 περί του απορρήτου των τραπεζιτικών καταθέσεων και τραπεζιτικών συναλλαγών.

Παρ’ όλα αυτά εσείς προβήκατε σε υπεξαίρεση χρήματος από τον εν λόγω λογαριασμό χωρίς καμία δική μου εντολή και δίχως καμία ενημέρωση περί της πράξεως αυτής.
Το ποσό που εσείς υπεξαιρέσατε το αποδώσατε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η οποία σύμφωνα με το ΦΕΚ 94Α /27-5-2016, δεν έχει καμία νομική προσωπικότητα ήτοι σημαίνει πως δεν μπορεί να προβεί σε καμία έννομη πράξη πόσο μάλλον δε σε υπεξαίρεση τραπεζιτικών λογαριασμών.
Ο εν λόγω φορέας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σύσταση συμμορίας και η τράπεζα σας ως συνεργαζόμενη με αυτήν.

Κατόπιν όλων αυτών, απαιτώ την άμεση απόδοση του κατασχεθέντος, παρανόμως, ποσού μου στον εν λόγω λογαριασμό εντός τριών εργασίμων ημερών, ειδάλλως θα προβώ σε όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Μετά τιμής

(Υπογραφή)

-------------------------