Follow by Email

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ

     


     Τελικά μου φαίνεται ότι ο μόνος πολιτικός ηγέτης που μιλάει ευθαρσώς και λέει αλήθειες είναι ο Πάνος ο Καμμένος. Κανείς μέχρι σήμερα από τους λεγόμενους αντιμνημονιακούς ηγέτες δεν είχε το σθένος να δηλώσει δημόσια ότι ο ίδιος προσωπικά δεν θα πληρώσει τον κατάπτυστο και αντισυνταγματικό φόρο ΕΝΦΙΑ.
     Ο Τσίπρας τα μάσαγε και το μόνο που είπε ήταν ότι θα τον καταργήσει αν πάρει την εξουσία. Κάτι είναι και αυτό βέβαια! Δεν είναι όμως το ζητούμενο από τον πολίτη.
     Ο μέσος πολίτης αυτή την ώρα, ευρισκόμενος σε πλήρη απόγνωση ζητά από τους αντιπολιτευόμενους πολιτικούς μας ελπίδα, ξεκάθαρη. Ο Τσίπρας έδωσε ψίχουλα ελπίδας: ψηφίστε με και βλέπουμε… αντί να πει: .. « κάντε λίγο υπομονή ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ τον ΕΝΦΙΑ γιατί οσονούπω έρχομαι στην εξουσία και θα τον καταργήσω..»
     Ο Καμμένος αντίθετα το είπε ξεκάθαρα ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ τον ΕΝΦΙΑ και δήλωσε: ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΩ
     Και τι θα κάνετε πρόεδρε, τον ρώτησε η δημοσιογράφος, ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ο ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ. 
     Μα θα μου πείτε το είπε εκ του ασφαλούς γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται το κόμμα του να κυβερνήσει, και όμως: 
     Κορυφαίοι νομικοί σύμβουλοι των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μελέτησαν ήδη το θέμα και ετοίμασαν το νομικό κείμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας προκειμένου να σώσει την περιουσία του. 
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στις κατά τόπους Συντονιστικές των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Το κείμενο αυτό ακολουθεί παρακάτω:

ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ, ΑΛΛΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο φόρος».
Με το άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζεται στην μεν παράγραφο 1 ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και στην παράγραφο 5 ότι «Οι Έλληνες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος, που καθορίζει τα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φορολογικής επιβαρύνσεως (εισόδημα, περιουσία, δαπάνες ή συναλλαγές), συνάγεται ότι ο νομοθέτης είναι, κατ' αρχήν, ελεύθερος να καθορίζει τις διάφορες μορφές των οικονομικών επιβαρύνσεων για την δημιουργία δημοσίων εσόδων προς κάλυψη των δαπανών του Κράτους, που δύνανται να επιβληθούν στους βαρυνομένους πολίτες με διαφόρους τρόπους, περιορίζεται, όμως, από ορισμένες γενικές αρχές, με τις οποίες επιδιώκεται από τον συνταγματικό νομοθέτη η πραγμάτωση των κανόνων της φορολογικής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου γενικότερα.
Οι αρχές αυτές είναι συγκεκριμένα η καθολικότητα της επιβαρύνσεως και η ισότητα αυτής έναντι των βαρυνομένων, εξειδικευομένη με τον καθορισμό του φορολογικού βάρους βάσει ορισμένης φοροδοτικής ικανότητας, που επιβάλλεται επί συγκεκριμένης και εξ αντικειμένου οριζόμενης φορολογητέας ύλης, που μπορεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 παρ.1 του Συντάγματος, να είναι το εισόδημα, η περιουσία, οι δαπάνες ή οι συναλλαγές.
Από τις διατάξεις των παρ.1 και 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος συνάγονται, προκειμένου περί επιβολής φορολογικών επιβαρύνσεων, οι αρχές της καθολικότητας του φόρου και της φορολογικής ισότητας, η δεύτερη δε αυτή εξειδικεύεται με τον καθορισμό του φορολογικού βάρους, σε κάθε περίπτωση, αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητος εκάστου, κατά την εν λόγω, δηλαδή, συνταγματική αρχή, η επιβολή φόρου επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ υφίσταται φοροδοτική ικανότητα.
Η φοροδοτική ικανότητα αποτελεί ιδιότητα του υποκειμένου και συνίσταται προδήλως στην δυνατότητα του συγκεκριμένου προσώπου να καταβάλει τον φόρο, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση να θίγεται το ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβιώσεως του, εν όψει του άρθρου 2 παρ.1 του Συντάγματος.
Στο άρθρ. 78 παρ.1 του Συντάγματος καθορίζονται, κατά τρόπο περιοριστικό, τα στοιχεία, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φορολόγησης
(εισόδημα, περιουσία, δαπάνες, συναλλαγές), με την έννοια ότι από τα στοιχεία αυτά και μόνον επιτρέπεται να συναχθεί, κατ' αρχή, φοροδοτική ικανότητα, αλλά και ότι στην πραγματική ύπαρξη της τελευταίας οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να αποβλέπει ο κοινός νομοθέτης, κατά την επιβολή των κατ' ιδίαν φόρων, συνεκτιμώντας τις συγκεκριμένες εκάστοτε συνθήκες και χρησιμοποιώντας πρόσφορα προς τούτο κριτήρια .
Η συνταγματική αυτή υποχρέωση ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΙΟ, στην άσκηση της νομοθετικής φορολογικής πολιτικής, η παράβαση του οποίου συνιστά αντικείμενο δικαστικής κρίσεως, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Η απορρέουσα, δε, από τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις υποχρέωση του φορολογικού νομοθέτη να σέβεται τις αρχές της καθολικότητας και της ισότητος του φόρου και, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΔΕΝ αναιρείται ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική επιβάρυνση χαρακτηρίζεται ως έκτακτη, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΟΤΑΝ θεσπίζεται ως πάγια, μέλλουσα να ισχύσει επ' αόριστον ( Άρειος Πάγος Δ’ Πολιτικό Τμήμα 293/2014 ).
Ακόμη όμως και με την πρόσφατη σχετικώς αιτιολογική έκθεση του νόμου 4223/2013 (περί θεσπίσεως ΕΝΦΙΑ) γίνεται δεκτό ότι :
«.... η μείωση των τιμών περιορίζει τη μείωση των πραγματικών εισοδημάτων....Από την άλλη πλευρά, στον τομέα των επενδύσεων συνεχίζεται η συρρίκνωση ιδίως της αγοράς ακινήτων, αλλά και των κατασκευών. Καθοριστικός παράγοντας είναι η έλλειψη ρευστότητας λόγω σημαντικής μείωσης της πιστωτικής επέκτασης προς τις εγχώριες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. ..........η σημαντική αύξηση της ανεργίας όπως και η διάρθρωση αυτής, με υψηλά ποσοστά νέων και μακροχρόνια ανέργων, αποτελεί υψηλό κοινωνικό κόστος.»
Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί ΔΙΠΛΟ φόρο, καθώς περιλαμβάνει και συμπληρωματικό με το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 για ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία ανώτερη των 300.000 €, ο οποίος επιβάλλεται επί της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, η οποία έχει ήδη υποστεί σοβαρή μείωση της αξίας της, κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας, εφόσον η βαθύτατη οικονομική κρίση έχει ως συνέπεια τον δραματικό περιορισμό των αγοραπωλησιών των ακινήτων και την κλιμακούμενη αύξηση του αριθμού των ακινήτων που ΔΕΝ προσπορίζουν ΚΑΝΕΝΑ εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους (ΑΠ 293/2014).
ΗΔΗ το Κράτος (δημόσιο) προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έλαβε τα πιο κάτω ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΑ και ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ μέτρα, με τα οποία επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά στο εισόδημα φυσικών προσώπων (άρθρο 18 του ν. 3758/2009), μειώθηκαν οι μισθοί των υπηρετούντων στο δημόσιο τομέα (άρθρα 1 και 2 του ν. 3833/2010), αυξήθηκαν οι συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας και διαφόρων ειδικών φόρων κατανάλωσης (άρθρα 12- 15 του ν. 3833/2010), επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 (άρθρο 5 του ν. 3833/2010), επιβλήθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων (άρθρο 29
του ν. 3986/2011), επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (άρθρο 30 του ν. 3986/2011) και επιβλήθηκε ετήσιο τέλος επιτηδεύματος στους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα (άρθρο 31 του ν. 3986/2011).
Ήδη όμως και τα μέτρα του ν. 3845/2010, μετά από εκείνα του ν. 3833/2010, αποδείχθηκαν ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ και ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης και ΑΠΕΤΥΧΑΝ να συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας από την κρίση (όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια).
Αυτό οδήγησε σταδιακά στην επισώρευση μιας σειράς πρόσθετων μέτρων, κάθε ένα από τα οποία θεωρήθηκε, ΤΑΧΑ, αναγκαίο λόγω της αποτυχίας των προηγούμενων, για να αποδειχθεί και αυτό με τη σειρά του ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΟ και να συμπληρωθεί στη συνέχεια με περαιτέρω περικοπές και επιβαρύνσεις, ΠΟΥ εν τέλει ΔΙΕΛΥΣΑΝ τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό και σε τελική ανάλυση κατόπιν αυτών των διαδοχικών φορολογικών και εισοδηματικών μέτρων είναι προφανές ότι οι έλληνες πολίτες έχουν ήδη υποστεί σοβαρότατες οικονομικές απώλειες οι οποίες, κατά τα Διδάγματα της Κοινής Πείρας και της Λογικής, επηρεάζουν ΟΥΣΙΩΔΩΣ και ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΖΟΥΝ το πραγματικό επίπεδο της φοροδοτικής τους ικανότητας !
Με τα δεδομένα αυτά οι διατάζεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 του νόμου 4223/2014, που θέσπισαν:
Α) το υποκείμενο του φόρου αυτού, που περιλαμβάνει κάθε κύριο, νομέα, κάτοχο, οιονεί νομέα κ.λπ. ακινήτου εν Ελλάδι (άρθρο 1),
Β) το αντικείμενο του φόρου, που περιλαμβάνει κάθε ακίνητο εν Ελλάδι, ανεξαρτήτως ΕΑΝ αυτό αποφέρει, ή ΟΧΙ, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα εξ αυτών, εισόδημα (άρθρο 2),
Γ) την εξαίρεση από το φόρο ΜΟΝΟ του δημοσίου, ν.π.δ.δ, ΜΗ κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ, θρησκευτικά κτίσματα και κτίσματα, που χρησιμοποιούνται από γνωστές θρησκείες (άρθρο 3), ΔΙΔΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ διάταξη ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ θέση στα ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ (άρθρο 3 παρ. 1ζ),
Δ) τον υπολογισμό του κύριου φόρου, που ουσιαστικώς αποτελεί τον ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ φόρων και αντιστοιχεί σε φόρο επί κάθε τετραγωνικού μέτρου του είδους του ακινήτου (άρθρο 4),
Ε) τον υπολογισμό του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ φόρων και αντιστοιχεί σε φόρο (ονομαζόμενο συμπληρωματικό), ο οποίος ΟΥΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΦΟΡΟ, καθώς η βάση υπολογισμού του ΔΕΝ είναι τα τετραγωνικά μέτρα, ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΗΣ της ακίνητης ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του φορολογουμένου (άρθρο 5),
ΣΤ) τον προσδιορισμό των ακινήτων στα οποία θα επιβληθεί ο ΕΝΦΙΑ επί τη βάσει των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας των φυσικών προσώπων κατά τα έτη 2005 έως 2014 και για τα νομικά πρόσωπα κατά τα έτη 2013 έως 2014,

ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥΘΕΝΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΥΝ την κατοχή των ακινήτων αυτών με το, ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ εισόδημα των φορολογουμένων βρίσκονται ΣΕ ΦΑΝΕΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τις εν αρχή αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματός μας, καθώς η κατοχή ενός ακινήτου ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΟΥΔΟΛΩΣ τεκμηριώνει αντίστοιχη ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ικανότητα του φορολογουμένου, που ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΚΑΙΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ του απομένει, πλέον, σύμφωνα με τα Διδάγματα της Κοινής Πείρας και Λογικής φοροδοτική ικανότητα, ούτως ώστε να δικαιολογηθεί περαιτέρω φορολόγησή του, που ΣΑΦΩΣ, ΠΛΕΟΝ, (η περαιτέρω φορολόγηση δια του ΕΝΦΙΑ) ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ την προστασία του Σεβασμού στην Αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου και φορολογουμένου, ως αυτή θεμελιώνεται Συνταγματικώς στο άρθρο 2 παρ. 1 και ουσιαστικά αποτελεί ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολιτών σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 , που θέλει για κάθε ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ αντίστοιχη και πλήρη αποζημίωση και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α!        

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ανεξάρτητοι Έλληνες Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης


Δελτίο Τύπου

Οι ανακοινώσεις της συγκυβέρνησης το τελευταίο, αλλά και όχι μόνο, διάστημα έρχονται να επιβεβαιώσουν την παλαιοκομματική αντίληψη, που ακόμη κουβαλάνε στις φαρέτρες τους.
Μόνο λύσεις ασπιρίνης και αποπροσανατολισμού, που έρχονται προσωρινά να δώσουν ψίχουλα στους Έλληνες που παρακολουθούν ενδεείς.
Η Θεσσαλονίκη έδωσε βήμα σε έναν δωσίλογο Πρωθυπουργό για να ανακοινώσει ΠΡΟΣΟΧΗ!!! μείωση 30% του φόρου και όχι της συνολικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή μείωση περίπου 10 λεπτά στο λίτρο και όχι όπως αναφέρουν κάποιες φυλλάδες, μείωση στα προ κρίσης επίπεδα!!!!
Από την άλλη, η Παλική γλύφει της πληγές της με προβλήματα που δεν πρόκειται να λυθούν πριν τον προσεχή χειμώνα και για μια ακόμη φορά  στις ανακοινώσεις της μειοψηφούσας συγκυβέρνησης για πιλοτικά προγράμματα, η πληγωμένη Παλική είναι απούσα!!!
Από αυτά τα λίγα ψίχουλα που θα δώσετε ως εξασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, (4.200€ είναι το όριο με αφαίρεση του δηλωθέντος εισοδήματος και εφόσον πληροί κάποιος τα κριτήρια!!) σε 13 δήμους σε όλη την Ελλάδα, υπάρχει κάποιος από εσάς που νομίζει ότι η Παλική και γενικά η Κεφαλονιά και η Ιθάκη δεν έχουν τέτοιες ανάγκες;
«Κύριοι» αποφασίζοντες, νομίζετε πως μόνο με το να μην επιβληθεί επιπλέον βάρος από τον επαίσχυντο ΕΝΦΙΑ, η Παλική και η Κεφαλονιά αλλά και η Ιθάκη είναι σε πορεία ανάπτυξης;;
Μήπως βαυκαλίζεστε πως τα νούμερα, της πλαστής ανόδου, του τουριστικού προϊόντος στα νησιά μας, έχουν δώσει τέτοια ώθηση στην οικονομία μας, που τα όσα τάξατε μπροστά στις κάμερες, στην πασαρέλα που κάποιοι σας έστρωσαν με κόκκινο χαλί, δεν είναι πλέον αναγκαία;
Έχετε χάσει πλέον την ψυχραιμία σας και η ψεύτικη παροχολογία βγαίνει αβίαστα.
Από συνήθεια μάλλον!!

Οι Έλληνες δεν θέλουν ελεημοσύνη!
Θέλουν να είναι Κύριοι και Περήφανοι!
Και θα είναι είτε το θέλετε είτε όχι!

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, μέχρι τελευταίου, θα παλεύουν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την απόδοση ευθηνών σε όλους τους παρανομούντες που έχουν πετάξει το Σύνταγμά μας στον κάλαθο των αχρήστων!

Είμαστε Πολλοί
Είμαστε Ανεξάρτητοι
Είμαστε Έλληνες

Ε Ρ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε !

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ «ΡΑΝΤΙΣΕΙΣ» ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΥΑΛΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ ΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΑΦΑΣΙΑ
     
     Στις 13 Μαίου του 2013 είχα γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (**) ΚΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»  ( http://dimos-syrmis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_16.html )

     Στο άρθρο αυτό προσπαθούσα να δώσω εξήγηση στην αφασία που διακρίνει τον Ελληνικό λαό σε σχέση με την άθλια κατάσταση στην οποία έφεραν τη χώρα μας οι πολιτικοί μας ηγέτες.
     Αντί να έχουμε βγει στους δρόμους, πουλάμε… το χρυσό δόντι του παππού μας, προκειμένου να πληρώσουμε τον ΕΝΦΙΑ για να απολαύσουμε, στη συνέχεια με την ησυχία μας, το βαθυστόχαστο τούρκικο σήριαλ…!!!
     Γιατί να συμβαίνει αυτό;
Μήπως υπάρχει ακόμα απόθεμα στο σεντούκι, απ’ αυτό που φροντίσαμε να αποκτήσουμε με διάφορες «λαμογιές»;
Μήπως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στις εσχατιές τις εξαθλίωσης;
Ή μήπως οι εξουσιαστες ελέγχουν συστηματικά το μυαλό μας, κατευθύνοντας το εκεί που τους εξυπηρετεί;
     Στο παρακάτω άρθρο, το οποίο είχε την καλοσύνη να μου στείλει εξαίρετος φίλος, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός και στοχαστής, Νόαμ Τσόμσκι, αναλύει τις δέκα τεχνικές για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
     Παραθέτω το άρθρο ως έχει, για να καταλάβετε γιατί ο Ελληνικός λαός, παρά τα απίστευτα δεινά, που του επισώρευσε η άθλια συγκυβέρνηση, δεν έχει ακόμα ξεσηκωθεί!!  

«ΜΕ ΔΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ»                  Του Νόαμ Τσόμσκι (*)

1. Η τεχνική της διασκέδασης
ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ
Πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, η τεχνική της διασκέδασης συνίσταται στη στροφή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ, με ένα αδιάκοπο καταιγισμό διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομερειών.
Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί το κοινό από το να ενδιαφερθεί για ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της Ψυχολογίας, της Νευροβιολογίας και της Κυβερνητικής. «Κρατήστε αποπροσανατολισμένη την προσοχή του κοινού, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, αιχμαλωτισμένη σε θέματα χωρίς καμιά πραγματική σημασία. Κρατήστε το κοινό απασχολημένο, απασχολημένο, απασχολημένο, χωρίς χρόνο για να σκέφτεται, να επιστρέφει κανονικά στη φάρμα με τα άλλα ζώα».

2 . Η τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων και στη συνέχεια παροχής των λύσεων
Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Πρώτα δημιουργείτε ένα πρόβλημα, μια «έκτακτη κατάσταση» για την οποία μπορείτε να προβλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε το ίδιο να ζητήσει εκείνα τα μέτρα που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί. Για παράδειγμα: αφήστε να κλιμακωθεί η αστική βία, ή οργανώστε αιματηρές συμπλοκές, ώστε το κοινό να ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα περιορίζουν τις ελευθερίες του. Ή, ακόμη: δημιουργήστε μια οικονομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχτεί ως αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών.

3. Η τεχνική της υποβάθμισης
Για να κάνει κάποιος αποδεκτό ένα απαράδεκτο μέτρο, αρκεί να το εφαρμόσει σταδιακά κατά «φθίνουσα κλίμακα» για μια διάρκεια 10 ετών. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν ριζικά νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός) στις δεκαετίες του 1980 και 1990. Μαζική ανεργία, αβεβαιότητα, «ευελιξία», μετακινήσεις, μισθοί που δεν διασφαλίζουν πια ένα αξιοπρεπές εισόδημα· τόσες αλλαγές, που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση, αν είχαν εφαρμοστεί αιφνιδίως και βίαια.

4. Η στρατηγική της αναβολής (Σαλαμοποιήση)
Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσετε ως «οδυνηρή αλλά αναγκαία», αποσπώντας την συναίνεση του κοινού στο παρόν, για την εφαρμογή της στο μέλλον. Είναι πάντοτε πιο εύκολο να αποδεχτεί κάποιος αντί μιας άμεσης θυσίας μια μελλοντική. Πρώτα απ’ όλα, επειδή η προσπάθεια δεν πρέπει να καταβληθεί άμεσα.
Στη συνέχεια, επειδή το κοινό έχει πάντα την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «όλα θα πάνε καλύτερα αύριο» και ότι μπορεί, εντέλει, να αποφύγει τη θυσία που του ζήτησαν.
Τέλος, μια τέτοια τεχνική αφήνει στο κοινό ένα κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να συνηθίσει στην ιδέα της αλλαγής, και να την αποδεχτεί μοιρολατρικά, όταν κριθεί ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για την τέλεσή της.

5 . Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό σαν να είναι μωρά παιδιά
Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν έναν αφηγηματικό λόγο, επιχειρήματα, πρόσωπα και έναν τόνο ιδιαιτέρως παιδικό, εξουθενωτικά παιδιάστικο, σαν να ήταν ο θεατής ένα πολύ μικρ ό παιδί ή σαν να ήταν διανοητικώς ανάπηρος.
 Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται να εξαπατηθεί ο θεατής, τόσο πιο παιδιάστικος τόνος υιοθετείται από τον διαφημιστή. Γιατί; «Αν [ο διαφημιστής] απευθυνθεί σε κάποιον σαν να ήταν παιδί δώδεκα ετών, τότε είναι πολύ πιθανόν να εισπράξει, εξαιτίας του έμμεσου και υπαινικτικού τόνου, μιαν απάντηση ή μιαν αντίδραση τόσο απογυμνωμένη από κριτική σκέψη, όσο η απάντηση ενός δωδεκάχρονου παιδιού». Απόσπασμα από το «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους».

6 . Η τεχνική του να απευθύνεστε στο συναίσθημα μάλλον παρά στη λογική
Η επίκληση στο συναίσθημα είναι μια κλασική τεχνική για να βραχυκυκλωθεί η ορθολογιστική ανάλυση, επομένως η κριτική αντίληψη των ατόμων. Επιπλέον, η χρησιμοποίηση του φάσματος των αισθημάτων επιτρέπει να ανοίξετε τη θύρα του ασυνείδητου για να εμφυτεύσετε ιδέες, επιθυμίες, φόβους, παρορμήσεις ή συμπεριφορές…

7. Η τεχνική του να κρατάτε το κοινό σε άγνοια και ανοησία
Συνίσταται στο να κάνετε το κοινό να είναι ανίκανο να αντιληφθεί τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιείτε για την υποδούλωσή του. «Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι πιο φτωχή, ώστε η τάφρος της άγνοιας που χωρίζει τις κατώτερες τάξεις από τις ανώτερες τάξεις να μη γίνεται αντιληπτή από τις κατώτερες». Απόσπασμα από το «Όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους».

8. Η τεχνική του να ενθαρρύνεις το κοινό να αρέσκεται στη μετριότητα
Συνίσταται στο να παρακινείς το κοινό να βρίσκει «cool» ότι είναι ανόητο, φτηνιάρικο και ακαλλιέργητο.

9. Η τεχνική του να αντικαθιστάς την εξέγερση με την ενοχή
Συνίσταται στο να κάνεις ένα άτομο να πιστεύει ότι είναι το μόνο υπεύθυνο για την συμφορά του, εξαιτίας της διανοητικής ανεπάρκειάς του, της ανεπάρκειας των ικανοτήτων του ή των προσπαθειών του. Έτσι, αντί να εξεγείρεται εναντίον του οικονομικού συστήματος, απαξιώνει τον ίδιο τον εαυτό του και αυτο-ενοχοποιείται, κατάσταση που περιέχει τα σπέρματα της νευρικής κατάπτωσης, η οποία έχει μεταξύ άλλων και το αποτέλεσμα της αποχής από οποιασδήποτε δράση. Και χωρίς τη δράση, γλιτώνουν την επανάσταση!

10. Η τεχνική του να γνωρίζεις τα άτομα καλύτερα από όσο γνωρίζουν τα ίδια τον εαυτό τους
Στη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, οι κατακλυσμιαία πρόοδος της επιστήμης άνοιξε μια ολοένα και πιο βαθειά τάφρο ανάμεσα στις γνώσεις του ευρέως κοινού και στις γνώσεις που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ιθύνουσες ελίτ. Χάρη στη Βιολογία, τη Νευροβιολογία και την εφαρμοσμένη ψυχολογία, το «σύστημα» έφτασε σε μια εξελιγμένη γνώση του ανθρώπινου όντος, και από την άποψη της φυσιολογίας και από την άποψη της ψυχολογίας. Το σύστημα έφτασε να γνωρίζει τον μέσο άνθρωπο καλύτερα απ’ όσο γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το σύστημα ασκεί έναν πολύ πιο αυξημένο έλεγχο και επιβάλλεται με μια μεγαλύτερη ισχύ επάνω στα άτομα απ’ όσο τα άτομα στον ίδιο τον εαυτό τους.
     Και όμως για να καταρρεύσουν όλα αυτά αρκεί μια στιγμή αφύπνισης. Το «κόκκινο χάπι» που έλεγε ο Μορφέας στόν Νέο, στην ταινία Μatrix. Αν υπάρξει έστω μια φευγαλέα στιγμή αφύπνισης όλο το οικοδόμημα καταστρέφεται και πέφτει όπως μια κουρτίνα, και το κυριότερο η κουρτίνα αυτή δεν μπορεί να αναρτηθεί ξανά.       Για αυτό σας παρουσιάζουμε τις 10 τεχνικές, μόλις τις παρατηρήσετε ότι συμβαίνουν γύρω σας και εφαρμόζονται κάθε μέρα, η αφύπνιση έρχεται νομοτελειακά. Για όποιον θέλει περισσότερη αφύπνιση ας διαβάσει το «σπήλαιο του Πλάτωνα» και θα ξημερώσει ένας καινούριος κόσμος.

·    *  Ο Νόαμ Τσόμσκι (Avram Noam Chomsky), γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1928. είναι Αμερικανός καθηγητής στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT).
Έχει συγγράψει πλήθος βιβλίων και άρθρων, ενώ έχει δώσει και εκτενείς διαλέξεις επάνω σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων τα οποία περιλαμβάνουν τη γλωσσολογία, τη φιλοσοφία και την ιστορία της διανόησης. Επίσης ο Τσόμσκι έχει πλούσιο ιστορικό πολιτικού ακτιβισμού από τη δεκαετία του '60 κι έπειτα, με πληθώρα βιβλίων τα οποία επικρίνουν κυρίως την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.


Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΚΑΦΑΛΟΝΙΑΣ

   
 Το ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ της Κεφαλονιάς είναι ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός του νησιού και ακούγεται παντού ακόμα και στην Ιθάκη και τη Ζάκυνθο.
     Το ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ  και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλοίζος διάλεξαν εμένα για να δώσω συνέντευξη γύρω από τα προβλήματα της Ιθάκης και κυρίως για το μεγάλο πρόβλημα της συγκοινωνίας που αντιμετωπίζει το νησί μας τον τελευταίο καιρό.
     Τη συνέντευξη οργάνωσε ο Μάκης ο Λεκατσάς, Θιακός από το Σταυρό, εγγονός του Ανδρέα του Λίζη.      Ο Μάκης παρ’ όλο που ζεί και εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, αγαπάει πολύ τον τόπο που τον γέννησε και ενδιαφέρεται περισσότερο από πολλούς. Ο Μάκης είναι έντονα πολιτικοποιημένο πρόσωπο και δραστηριοποιείται ως μέλος στο ΔΣ του συνδικαλιστικού σωματείου των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
   
 Στη συνέντευξη λοιπόν που, όπως έμαθα, ακούσθηκε στην Ιθάκη αλλά και στη Ζάκυνθο, αναφέρθηκα στο πρόβλημα της συγκοινωνίας καταλήγοντας στο ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα δίνει στο υπουργείο αυξημένες αρμοδιότητες έναντι των εφοπλιστών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τα άλλα νησιά που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα και σε επίπεδο περιφέρειας να πιεστεί η κυβέρνηση για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
     Το δεύτερο θέμα στο οποίο αναφέρθηκα είναι αυτό της περάτωσης του λιμανιού του Πίσω Αετού, ένα από τα πρώτα θέματα που πρέπει να επανεξετάσει ο νέος Περιφερειάρχης κ. Θ. Γαλιατσάτος, φροντίζοντας να ξεκινήσουν τα έργα το συντομότερο. Στο σημείο αυτό πίεση πρέπει να ασκηθεί και από τους νέους Έπαρχο και  Δήμαρχο. Βεβαίως μίλησα και για το λιμάνι των Φρικών που και αυτό πρέπει να μπεί στις πρώτες προτεραιότητες του νέου Περιφερειάρχη.
   
 Ένα τρίτο θέμα είναι αυτό της σωστής εκμετάλλευσης της Οδυσσειακής της ιστορίας του νησιού μας. Ο νέος Δήμαρχος κ. Διονύσης Στανίτσας θα πρέπει να φροντίσει ώστε να περιφραχτεί ο αρχαιολογικός χώρος, προκειμένου να προφυλαχτεί και να αποκτήσει αρχαιολογική υπόσταση. Επίσης να συστήσει ομάδα ειδικών στο marketing που θα μελετήσει και θα προτείνει μεθόδους εκμετάλλευσης του Οδυσσειακού μύθου. Η Ιθάκη από άκρη σε άκρη πρέπει να αποπνέει Οδύσσεια και Οδυσσέα.
   
 Το θέμα του τουρισμού, της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και της προσέλκυσης περισσότερων τουριστών αποτελεί το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας. Έτσι θα πρέπει να μελετηθεί από ειδικούς που θα συστήσουν συγκεκριμένες δράσεις τόσο από πλευράς Δήμου, Περιφέρειας αλλά και φορέων.
     Τα θέματα της καθαριότητας, της ύδρευσης, των υποδομών εξετάσθηκαν και αυτά στα πλαίσια του χρόνου της συνέντευξης.

 
     Υποθέτω ότι ήταν μια εποικοδομητική συνέντευξη και μακάρι κάποιοι παράγοντες που την άκουσαν να ευαισθητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του νησιού μας.          

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ


Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου η πρώην Έπαρχος κα Σμαράγδα Σαρδελή παρουσίασε  τον απολογισμό του έργου του Επαρχείου στα προηγούμενα τριάμισι χρόνια.
Αναφέρθηκε στα έργα εκείνα που πραγματοποιήθηκαν αλλά και σε αυτά που δεν έγινε δυνατόν να υλοποιηθούν, κυρίως, λόγω της κρίσης αλλά και των εμποδίων που παρεμβλήθηκαν από την έλλειψη αυτοτέλειας της περιφερειακής ενότητας ή επαρχείου Ιθάκης.
Στη παρουσίαση παρευρέθηκε πολύς κόσμος, εκπρόσωποι διαφόρων φορέων αλλά και πολλοί πολίτες της Ιθάκης. 
Εμείς θα επισημάνουμε την παρουσία του νέου Δημάρχου Διονύση Στανίτσα καθώς και του νέου έπαρχου, Σπύρου Τσιντίλα.
Οι δύο αυτές παρουσίες σηματοδοτούν και προοιωνίζουν ένα κλίμα ενότητας και συνεργασίας από τις οποίες έχει άμεση ανάγκη το νησί μας. 
Η κ. Σαρδελή είναι κατά τη γνώμη μου (και πολλών άλλων φυσικά) ένα πολύ καλό και χρήσιμο πολιτικό πρόσωπο, μια ακάματη εργάτης η οποία υπήρξε άψογη στα καθήκοντά της, έχει δε συγκεντρώσει πείρα και γνώσεις τις οποίες, όπως είπε, είναι πρόθυμη να θέσει στη διάθεση τόσο του νέου Έπαρχου όσο και του Νέου Δήμαρχου.
Τη συγκέντρωση χαιρέτησαν οι νέοι Έπαρχος και Δήμαρχος.
Η κ. Σαρδελή τελειώνοντας υποσχέθηκε ότι θα παραμείνει ενεργή στο πλευρό των νέων αρχών καταλήγοντας με τη φράση «κάτι τελειώνει για ν’ αρχίσει κάτι καλύτερο»
Τέλος η πρώην Έπαρχος μοίρασε στους παρευρισκόμενους CD με την παρουσίαση καθώς και λεύκωμα με τίτλο «Καταγραφή, αποτύπωση και ανάδειξη του λαογραφικού και ιστορικού θησαυρού της Ιθάκης»
Για πρώτη φορά ένοιωσα ένα κύμα αισιοδοξίας και ελπίδας για την πρόοδο αυτού του τόπου.

Είδομεν.Ακολουθεί ο απολογισμός του έργου της Επάρχου.ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Μετά από 3,5 χρόνια περίπου θητείας μου ως Περιφερειακή Σύμβουλος Ιονίων Νήσων για το διάστημα 2011-2014, οφείλω κυρίως στους κατοίκους της Ιθάκης, οι οποίοι με επέλεξαν να τους εκπροσωπώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων να τους ενημερώσω γύρω από τα πεπραγμένα της θητείας μου.
Η ενασχόληση μου με τα κοινά πηγάζει μέσα από την αγάπη μου για τα Νησιά μας και ειδικά για την Ιθάκη, η οποία θεωρώ ότι επιβεβαιώθηκε μέσα από την καθημερινή μου στάση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις πάνω σε όλους τους τομείς - πάντα με αχρωμάτιστες και ακομμάτιστες κινήσεις- ούτως ώστε η Ιθάκη και τα Μικρά Νησιά μας να λάβιυν ό,τι τους αντιστοιχεί, χωρίς ποτέ να φοβηθώ τις συγκρούσεις με όποιον ή όποιους χρειαζόταν.
Ξεκίνησα ως Περιφερειακή Σύμβουλος Π.ΙΝ., στην αρχή χωρίς καμία αρμοδιότητα.
Στην πορεία ο Περιφερειάρχης κος Σπύρου, αναγνωρίζοντας το κενό του Ν.3852 - Καλλικράτη (κεφάλαιο β’, άρθρο 3, παράγραφος στ, σελ. 1795), με όρισε τον Απρίλιο του 2011 ως Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν., Συγκοινωνιών  μεταξύ των Νησιών και της Π.ΙΝ. και Νησιωτικής Πολιτικής  και τον ευχαριστώ πολύ γιατί έτσι δυνάμωσε τη φωνή της Ιθάκης και την Μικρών Νησιών.
Τον Ιούνιο του 2013 ο Περιφερειάρχης με όρισε  με αρ. απ. 33197/12757-20/06/2013 και ΦΕΚ Β΄1650/3/7/2013, ως εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος αρμόδια σε θέματα Ιθάκης, δίνοντάς  μου τη δυνατότητα να αγωνιστώ ακόμη περισσότερο για το νησί μας.
Όλοι εσείς οι συμπολίτες μου, αναγνωρίσατε τον αγώνα μου ειδικά για την Ιθάκη σε ολόκληρη τη θητεία μου και σας ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό και στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές  με θέσατε πλειοψηφούσα Περιφερειακή Σύμβουλο στην Ιθάκη, και μάλιστα με ποσοστό τέτοιο το οποίο με ορίζει και πλειοψηφούσα Περιφερειακή Σύμβουλο στα Επτάνησα. Δυστυχώς όμως, ο νυν εκλογικός νόμος με θέτει εκτός, αλλά δεν μου αφαιρεί το δικαίωμα να συνεχίσω ακόμη να στηρίζω και να βοηθώ την Ιθάκη μας, όποτε και όπου με χρειάζεται.
            Παρακάτω σας αναφέρω σφαιρικά τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκα:
1.      ΥΓΕΙΑ:
Η Υγεία αποτελεί για την Ιθάκη αλλά και τα άλλα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν., ευαίσθητο και προβληματικό τομέα. Προσπάθησα να καταγράψω τα προβλήματα αυτά να αναζητήσω λύσεις.
·         Έγιναν αρκετές και συχνές παρεμβάσεις σε Υπουργείο Υγείας και επαφές με τους εκάστοτε Υπουργούς και Διοικητές 6ης ΥΠΕ κο Κατσικόπουλο και κο Κατσίβελα, ως Αντιπεριφερειάρχης και ως  Έπαρχος Ιθάκης αλλά και μέλος του Δ.Σ. στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την καλύτερη επάνδρωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης,  και την καλύτερη κάλυψη των παροχών υγείας, καθώς και στα άλλα μικρά νησιά της Π.Ι.Ν. και διεκδικήσεις με θέματα, ειδικότερα για την Ιθάκη, κάλυψη της θέσης του  Παιδιάτρου της κάλυψης θέσεων με αγροτικούς ιατρούς και της κάλυψης εφημεριών, ακόμα και με γιατρούς από την Κεφαλονιά.

·         Συγκεκριμένα έχει αποσταλθεί στο Υπουργείο σχετική καταγραφή των αναγκών των παροχών Υγείας ειδικά στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν. που υπάρχει κατόπιν εισηγήσεώς μου στην Επιτροπή Μικρών Νησιών.
  
·         Επιπλέον, υπήρξε μέριμνα και για το θέμα της συνταγογράφησης των ασθενών της Ιθάκης.
 ·         Ιδιαίτερη μνεία υπήρξε για την κτιριακή επισκευή του Κέντρου Υγείας Ιθάκης και προώθηση της σχετικής μελέτης που είχε αναλάβει να εκπονήσει ο Δήμος Ιθάκης.

·         Καθαρισμός και ανακαίνιση πραγματοποιήθηκε στο Κ.Υ. Ιθάκης για τα έτη 2013 και 2014 με τη στήριξη της Π.Ε. Ιθάκης μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

  
2.      ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ:

·         Συχνές έως και καθημερινές οι παρεμβάσεις μου για την καλύτερη συγκοινωνία των Μικρών Νήσων, ως Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νήσων, ιδιαίτερα για την διασφάλιση της σύνδεσης των Διαποντίων με την Κέρκυρα, του Καστού-Καλάμου με την Λευκάδα και το Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, και φυσικά την εξασφάλιση της καλύτερης συγκοινωνίας της Ιθάκης και συνεργασία με Δήμαρχο Μεσολογγίου κο Παναγιώτη Κατσούνη, για λειτουργία γραμμής Ιθάκης-Μεσολογγίου.

·         Συναντήσεις και συνεχείς επικοινωνίες  με εκάστοτε Υπουργούς Ναυτιλίας  κο Γιάννη Διαμαντίδη, κο Κωστή Μουσουρούλη και νυν κο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Γεν. Γραμματείς Υπ. Ναυτιλίας κο Νικόλαο Λίτινα και κο Αθανάσιο Μπούσιο και σχετικές παρεμβάσεις μου στο Σ.Α.Σ., για την διατήρηση της γραμμής Πάτρας-Ιθάκης και συνέχεια της διανυκτέρευσης του πλοίου στο λιμάνι του Βαθέως.

·         Σχετική ενασχόληση μου ως Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών με την σύνδεση μεταξύ των Νήσων της Π.Ι.Ν., (σχετική  απόφαση κατόπιν εισηγήσεώς μου, της Επιτροπής Μικρών Νησιών και Συγκοινωνιών της Π.Ι.Ν. και προσπάθεια ένταξης της σε ανοιχτή πρόσκληση που αφορά Προγράμματα Διασυνοριακής Δράσης) με ακτοπλοϊκή σύνδεση και ακόμη, ενασχόληση μου με το μεγάλο θέμα της σύνδεσης τους με υδροπλάνα. Ιδιαίτερη προσπάθεια αποτροπής του συγκοινωνιακού αποκλεισμού των νησιών μας μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με το Ρωσικό Νηογνώμονα.
  
·         Επικοινωνία  με την εταιρεία ΄΄IONIAN FERRIES΄΄, και συγκεκριμένα τον υπεύθυνο της Εταιρείας κο  Γιώργο Βασιλαρά για την κάλυψη της γραμμής ΄΄Ιθάκη-Σάμη-Πάτρα΄΄ από την 1η Οκτωβρίου 2012 που Εταιρεία ‘STRITZIS’’, σταματά πλέον να εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση ΙΘΑΚΗ-ΣΑΜΗ-ΠΑΤΡΑ.  Η συγκεκριμένη Εταιρεία κάνει σχετικό αίτημα στο Σ.Α.Σ(Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών).·         Επικοινωνία με την εταιρεία ΄΄IONION P΄΄ και συγκεκριμένα τον κο Μιχάλη Λιάτο, υπεύθυνο Εταιρείας  για τροποποίηση δρομολογίων του Ε/Ο ΄΄ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ΄΄ και κάλυψης της γραμμής Ιθάκης-Σάμης πρωί και επιστροφή τη μεσημέρι, όταν πλέον σταμάτησε το δρομολόγιο Ιθάκης-Σάμης-Πάτρας. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση της Εταιρείας επί του θέματος και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση του νησιού μας.

·         Ενδομεταφορές: Συνεργασία μας με Κτελ Νομού Κεφαλληνίας για να καλύψει τα δρομολόγια των επιβατών της Ιθάκης από Ιθάκη-Σάμη-Πάτρα-Αθήνα και αντίστροφα και Ιθάκης-Σάμης-Αστακού. Τέλος, επαφή μας και συνεργασία- κατόπιν άρνησης του Κτελ Κεφαλληνίας- με το Κτελ Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο καλύπτει έως και σήμερα την γραμμή του Αστακού.


·         Επαφή μου με Δήμο Πατρέων και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Κώστα Μπουρδούλη και έκκληση στις 18/11/13 για συνεργασία με Δήμο Πατρέων, Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάτρας και Εμπορικό Επιμελητήριο Πατρών.  Άμεση ανταπόκριση και στήριξη του θέματος με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών αφού προέκυψε το τεράστιο πρόβλημα ειδικά για την Ιθάκη διακοπής της συγκοινωνίας της με την Πάτρα.

·         Ημερίδα για τις Συγκοινωνίες Π.Ι.Ν. Με πρωτοβουλία μου σαν Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής Μικρών Νησιών της Π.Ι.Ν., στις 23 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη η μείζονος σημασίας ημερίδα παρευρισκομένων του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας κου Νικολάου Λίτινα,  του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης Π.Ι.Ν. κος Σπύρου, οι Δήμαρχοι Μεσολογγίου, Παξών, Μεγανησίου και Ιθάκης , οι Αντιδήμαρχοι Καστού και Καλάμου ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κος Λυρίδης καθώς και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ι.Ν.3.      ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

·         Πρόταση για την δημιουργία Φεστιβάλ Μικρών Νησιών Ιονίου: με θεματικές ενότητες όπως μουσική, θέατρο, Διαγωνισμό Γαστρονομίας, Διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής και έκθεση ζωγραφικής με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και διαφήμιση των Μικρών Νησιών του Ιονίου. Έχει γραφτεί σχετικό τραγούδι με τίτλο ΄΄Μικρά Νησιά του Ιονίου΄΄ σε στίχους του Αντιδημάρχου Καστού Φώτη Σώλου και μουσική του Τάσου Ζαφειρίου, το οποίο θα χρησιμοποιούταν σαν εναρκτήριο έναυσμα του Φεστιβάλ, με αρχή την Ομηρική Ιθάκη και κατάληξη στο Β.Δ. άκρο της Ελλάδας τους Οθωνούς. Παρότι η πρόταση ψηφίστηκε από το Π.Σ. και  μπήκε στον Π/Υ της Π.Ι.Ν., -δυστυχώς- μετά από λίγο χρονικό διάστημα έγινε προσπάθεια να βγει εκτός Π/Υ Π.Ι.Ν.

·         Πρόταση αναβίωσης του Θιακού Φεστιβάλ: με εξαιρετική σημασία στην προηγούμενη ανάδειξη του νησιού μέσω του Φεστιβάλ και συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων καλλιτεχνών. Μια συνέχεια την οποία άξιζε η Ιθάκη που όμως σταμάτησε.

·         Θεματικό πάρκο του Οδυσσέα: Μεγαλεπήβολο αναπτυξιακό σχέδιο που θα έδινε εργασία σε πάρα πολλούς Θιακούς και στην Ιθάκη την αξία που πρέπει  να έχει. Το θέμα αυτό το  πρότεινα στην Π.Ι.Ν. σαν έργο Σημαία της Περιφέρειας το 2012 ειδικά για την Π.Ε. Ιθάκης της οποίας το όνομα θα μπορούσε να αποτελεί το brand name της περιφέρειας. Ενώ η πρόταση ήταν έτοιμη να ενταχθεί σε ανάλογη, ανοιχτή πρόσκληση για χρηματοδότηση, η περιοχή Μακροπούσι για την οποία είχα προτείνει να εφαρμοστεί και τότε ανήκε στον Ε.Ο.Τ., παρά τις θετικές  διαβεβαιώσεις αρμοδίων του Υπουργείου δεν παραχωρήθηκε ποτέ στην Π.Ι.Ν. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι από στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού είχα δεχθεί προσωπικά συγχαρητήρια για την πρόταση αυτή, καθώς και από τον τέως Νομάρχη Κέρκυρας Στέφανο Πουλημένο ο όποιος προς τιμήν του έγραψε και ολόκληρο άρθρο για το θέμα αυτό.·         Οδυσσειακό Κέντρο: Θέμα το οποίο πρότεινα στη συνεδρίαση του Π.Σ. τον Ιουνίου το 2011 στην Ιθάκη, αλλά απεμπολήθηκε όταν το κτίριο του Οικοτροφείου Ιθάκης ιδιοκτησίας Ε.Ι.Ν., στο οποίο είχε αποφασιστεί η εφαρμογή της μελέτης του Οδυσσειακού Κέντρου, παραχωρήθηκε στο Δήμο Ιθάκης και όχι στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπήρχε σχετική Οικονομοτεχνική Μελέτη και φυσικά εκκρεμούσε η παραχώρηση του συγκεκριμένου κτιρίου. 

·         Σπήλαιο Νυμφών Ιθάκης: Από την αρχή της θητείας μου ενασχολήθηκα με το θέμα αυτό και περισσότερο με την αποκατάστασή και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου ο οποίος αυτή τη στιγμή παρουσιάζει εικόνα ντροπής. Τακτική επικοινωνία μου με Εφορεία Σπηλαιολογίας, καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία με τελευταίο έγγραφο αίτημά μου στις 17/02/2014 στην οποία απαντά (με το υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣΕΝΕ 39704/23486/573-27/02/2014) ότι έχει γίνει σύσταση  στο Δήμο Ιθάκης από το 2010 να σφραγισθεί η είσοδος του σπηλαίου και να αποτραπεί η πρόσβαση στο χώρο αυτό ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνος. Στην προσπάθεια αποκατάστασης του χώρου σημαντική είναι η συμβολή στο θέμα αυτό η προσφορά του θιακού Πολιτικού Μηχανικού κου Κώστα Γκανά ο οποίος έχει προσφέρει στην Π.Ε. Ιθάκης και στο φάκελο του έργου την τοπογραφική απεικόνιση του εξωτερικού εν λόγω χώρου.


·         Ανασκαφές Αγίου Αθανασίου: Το θέμα των ανασκαφών είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο απασχολεί όλους τους θιακούς όπου κι αν βρίσκονται. Παρά τις έγγραφες και προσωπικές μου επαφές με τους εκάστοτε Υπουργούς Πολιτισμού,   τις διεκδικήσεις κι εμένα αλλά και άλλων συναδέλφων Περιφερειακών Συμβούλων, δυστυχώς έως και σήμερα δεν μπορεί να αναδειχθεί η ιστορία που κρύβεται στα σπλάχνα της θιακιάς γης. Μια Προγραμματική Σύμβαση η οποία καρκινοβατεί χωρίς κανένα δυστυχώς, μα κανένα αποτέλεσμα.
Το Υπουργείο μας απάντησε ότι δεν έχει πλήρη εικόνα του καταλόγου των εκθεμάτων που έχουν έρθει στο φως έως και σήμερα και γι’ αυτό δεν προχωρούμε. Θεωρώ όμως σαν θιακιά πλέον ότι η εξέλιξη που ζητάμε θα έρθει όταν πλέον κόψουμε τον ομφάλιο λώρο που μας συνδέει με την Κεφαλονιά.·         Δωρεά Βιβλιοθήκης Ιωάννη Κακριδή:
Μετά την πολύ σημαντική πρόταση της οικογένειας Κακριδή για τη στέγαση της βιβλιοθήκης, πρότεινα την στέγασή της στο κτίριο της Π.Ε. Ιθάκης, αλλά η πρότασή αυτή δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε.

·         Φιλαρμονική Δήμου Ιθάκης:
Η Φιλαρμονική του Δήμου Ιθάκης εξοπλίστηκε και ενισχύθηκε με νέα μουσικά όργανα και είδη τα οποία χρειαζόταν από σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ όπως και άλλες φιλαρμονικές των νησιών της Π.Ι.Ν.

·         Πρόταση για δημιουργία ξεχωριστού τουριστικού φυλλαδίου για τα μικρά νησιά:
Θεωρώντας ότι το κάθε νησί της Π.Ι.Ν. είναι ξεχωριστό και μοναδικό, πρότεινα την δημιουργία τουριστικού φυλλαδίου μόνο για τα πανέμορφα μικρά νησιά του Ιονίου, αλλά κι ένα μόνο για την Π.Ε. Ιθάκης η οποία το δικαιούται σαν αυτοτελή περιφερειακή ενότητα όπως ορίζει ο Καλλικράτης αλλά και σαν νησί ΄΄πατρίδα των πατρίδων΄΄ που έχει εμπνεύσει συγγραφείς και ποιητές για την Ομηρική της ιστορία ανά τους αιώνες.

·         Επιμελήθηκα τη Δημιουργία Λευκώματος σε μορφή cd με τίτλο: ΄΄Καταγραφή –Αποτύπωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Θησαυρού της Ιθάκης΄΄, το οποίο  δημιουργήθηκε με σκοπό να διασώσουμε το παρελθόν και την παράδοση του νησιού και να τα προβάλλουμε. Το παρόν θέμα πέρασε από την ανάλογη Επιτροπή Τουρισμού – Πολιτισμού της Π.Ι.Ν. και λόγω του ότι φάνηκε πως και αυτό το θέμα θα μπλόκαρε -τεχνηέντως  και δεν θα υλοποιούνταν ποτέ, αποφάσισα να το υλοποιήσω με δικά μου έξοδα και να το αφήσω σαν αναμνηστικό στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης.

·         Προσπάθησα να προωθήσω την ένταξη της Ιθάκης στον κατάλογο μνημείων της UNESCO:
Θεωρώντας ότι καθήκον όλων μας είναι η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, προώθησα μέσω του Π.Σ. και του Υπουργείου Πολιτισμού την ένταξη της Ιθάκης στα μνημεία UNESCO.


ü  Προώθησα την επίσπευση των διαδικασιών και ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων που αφορούν τη μελέτη του Καμπαναριού του Μητροπολιτικού Ναού στο Βαθύ.
 

4.      ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Ø  Στόχος μου από την αρχή της θητείας μου η αναβάθμιση της Π.Ε.Ιθάκης σε αυτοτελή Περιφερειακή Ενότητα οριζόμενη όχι μόνο ως εκλογική αυτοτέλεια αλλά και ως διοικητική.    Για να επιτευχθεί αυτό υπάρχει σχετική απόφαση του Π.Σ., κατόπιν εισηγήσεως μου για την επάνδρωση της Υπηρεσίας με τουλάχιστον 3 ειδικότητες επιπλέον (γεωπόνου, κτηνίατρου και ιχθυολόγου).

·         Η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως εξής: 3 γραφεία (ΠΑΜ-ΣΕΑ, Υγιεινής Περιβάλλοντος και Τεχνικών Έργων) - χωρίς διοικητική υποστήριξη- παρότι αυτό το θέμα το έχω αιτηθεί πολλάκις. Ενώ  αποτελεί μείζον θέμα για την εύρυθμη λειτουργία της Π.Ε. ακόμη εκκρεμεί.


·         Μετά από συνεργασία μου και συμμετοχή μου σε άτυπο συντονιστικό όργανο με συναδέλφους Περιφερειακούς Σύμβουλους Νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων Αιγαίου πρώην επαρχείων, ειδικά με κο Κουλουλία Νίκο Έπαρχο Ικαρίας και Σταυλά Κώστα Έπαρχο Καλύμνου με διαρκή προσπάθεια μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Ε.Ν.Π.Ε. (Ένωση Περιφερειών), και συχνές επαφές και επισκέψεις μας στα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και εκάστοτε Υπουργούς, καταφέραμε να θεσμοθετήσουμε πλέον την ανάθεση  των τοπικών αρμοδιοτήτων από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη στον εκάστοτε εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο, ο οποίος με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση θα ονομάζεται ξανά Έπαρχος.


·         Επιπροσθέτως αναφέρω ότι:
Έγινε προσπάθεια μέσω της επιτροπής Μικρών Νησιών, όντας Πρόεδρος, να αναγνωριστούν ως Περιφερειακές Ενότητες και το Μεγανήσι και οι Παξοί.5.      ΠΑΙΔΕΙΑ: 

·           Αγώνες για την μη κατάργηση του ΕΠΑΛ Ιθάκης
·            Προώθηση των εκπαιδευτικών και μαθητών σε προγράμματα μέσω της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και μάλιστα με την στήριξη του νυν Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς κου Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

·           Αίτημα στην τότε Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο, για ένταξη και των μαθητών την Ιθάκης που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2014 στα συγκεκριμένα μέτρα που αφορούσαν τους μαθητές της Κεφαλονιάς, μετά την ταλαιπωρία των πρόσφατων σεισμών Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου (σχετικό έγγραφο φ251/90668/86-11-6-2014).

·           Προσπάθεια μου και συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων της Ιθάκης και τους αρμόδιους Συλλόγους κυρίως για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που προέκυπταν σχετικά με τις μεταφορές των μαθητών, αλλά και σε οποιοδήποτε θέμα χρειαζόταν η βοήθειά μου.

·           Ιδιαίτερη μνεία κατά την διάρκεια των πρόσφατων σεισμών και συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ. για αυτοψίες και ελέγχους των σχολικών κτηρίων. Η αντισεισμική θωράκιση τους, προτεραιότητα μας με διαρκείς επισημάνσεις προς το Δήμο Ιθάκης (τελευταία 20/12/2013, λίγες μέρες πριν τους πρόσφατους σεισμούς) για την εφαρμογή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης Π/Υ 136.536,00 ευρώ, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Ιθάκης στα σχολεία της Ιθάκης.


·           Ολοκληρώθηκε η προσθήκη-Επέκταση του Γυμνασίου-Λυκείου Ιθάκης Π/Υ 625.200 ευρώ, έργο ΕΣΠΑ και διενεργήθηκε η σχετική παράδοση σε χρήση.

·           Πρότασή μου τον Ιούλιο του 2012 μετά από επιτόπια επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας κ. Κουρή  και τον τότε Πρόεδρο το Περιφερειακού Συμβουλίου  Π.Ι.Ν κ. Άνθη η επισκευή και επέκταση του.


·           Τέλος, ένταξη κατόπιν αιτήματος μου του ΕΠΑΛ Ιθάκης στα Εξεταστικά Κέντρα των Πανελληνίων Εξετάσεων, ούτως ώστε τα παιδιά της Ιθάκης που δίνουν Πανελλήνιες Εξετάσεις να μένουν στον τόπο τους και να μην χρειάζεται να μεταβούν στην Κεφαλονιά (σχετική τροποποιητική Υπουργική Απόφαση εκδοθείσα στις 23-04-2014).

6.      ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΘΑΚΗΣ:

Ø  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΘΑΚΗΣ:

·         Λιμάνι Π.Αετού:
Στις 31-8-2012 η εταιρεία ΄΄ΑΤΟΜΟΝ΄΄, αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου (Π/Υ 6.970.000,00 ευρώ) έναντι του ποσού 4.253.455,69ευρώ. Τακτικές επαφές με ανάδοχο εταιρεία ΄΄ΑΤΟΜΟΝ΄΄,  κο  Κορδαλή και κο Κατσάνη αλλά και τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διευθύντρια κα Τζανετάτου για συνεχή ενημέρωση επί του θέματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Μάιο του 2013, απέστειλα  επιστολή - καταγγελία με αναλυτική έκθεση και φωτογραφικό υλικό της τραγικής υφιστάμενης κατάστασης του λιμανιού με αποτέλεσμα να συνεχίσει το έργο από τον Μάιο έως και τέλος Ιουλίου 2013.Έκτοτε ο ανάδοχος δήλωσε αδυναμία συνέχισης την εργασιών του έργου, λόγω της ύπαρξης του υπογείου καλωδίου της ΔΕΔΔΗΕ, θέμα το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία είχε επιλύσει και έχει δρομολογήσει τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες περί Δημοσίων Έργων. Ο ανάδοχος συνολικά έχει εισπράξει 558.608,13 ευρώ.

·         Λιμάνι Πίσω Αετού (υφιστάμενη προβλήτα):
Μετά την αποστολή της κατάστασης  όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφική απεικόνιση που έχει σταλθεί σε Υπουργό  Ναυτιλίας κο Μουσουρούλη και Γεν. Γραμματέα Υπ. Ναυτιλίας κο Μουτζούρη, πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβρη του 2013  παρέμβαση επισκευή σε Υφιστάμενη Προβλήτα από το Λιμενικό Ταμείο το οποίο είχε και την αρμοδιότητα.    
           
·         Λιμάνι Βαθέως:
Η υπάρχουσα μελέτη δεν εγκρίθηκε από τον ΕΣΑΛ και παρά τη δική μας θέση για τροποποίηση της μελέτης και υποβολή της  εκ νέου, αποφάσισαν άλλοι για μας να  λύσουν τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Επίσης Κατόπιν μελέτης του Χωροταξικού Σχεδιασμού της Π.Ι.Ν., εντοπίζοντας τον αποχαρακτηρισμό του λιμένος Βαθέως από λιμάνι ελλιμενισμού εμπορικών πλοίων σε λιμάνι ελλιμενισμού μικρών, τουριστικών σκαφών εξέφρασα την αντίδρασή μου  μέσω του Π.Σ. και με έγγραφες και προφορικές αναφορές στην  Μελετητική Εταιρεία κα Καραθανάση και στο ΥΠΕΚΑ στην κα Κανελλοπούλου.

·         Λιμάνι Φρικών:
Μελέτη του κου Διονύση Σβορώνου  η οποία είχε φτάσει στη φάση της δημοπράτησης, όταν ο Δήμος Ιθάκης  αποφάσισε να διαφοροποιήσει  τη μελέτη με αποτέλεσμα να χρειαστεί περισσότερος χρόνος να ολοκληρωθεί.


Ø  ΟΔΟΠΟΙΕΙΑ  ΙΘΑΚΗΣ:

·         Οδική Ασφάλεια- Τοπικές Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου Ιθάκης Π/Υ  150.000 ευρώ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και ήταν τοπικές ασφαλτοστρώσεις και στηθαία σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου:

ü  Στροφές Ανωγής
ü  Πίσω Αετός-Δεντράκια
ü  Κιόνι

·      Έγινε προσθήκη  ή αντικατάσταση στηθαίων σε ολόκληρο το νησί με μεγαλύτερη  επιφάνεια στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο χωριού Λεύκης.

·         Επισκευή και αποκατάσταση οδού στη θέση Μπρος Αετού Π/Υ 93.141,45 ευρώ:
Έχει υπογραφεί η Σύμβαση με τον εργολάβο και αναμένεται η έναρξη κατασκευής του έργου.(εργασίες επισκευών στα κατάντη τοιχία για την ασφάλεια της οδού και την ασφάλεια των χρηστών της παραλίας από τυχόν  καταρρεύσεις).

·         Βελτίωση – Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ιθάκης. Π/Υ 153.147,77ευρώ:
Εργολαβία κατά την οποία θα βελτιωθεί και θα συντηρηθεί το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο όπου απαιτείται.

ü  Εξωγή – Μπούζο έως Αγ. Αθανάσιο
ü  Πλατρειθιάς - Ρέματα
ü  Κιόνι - Ράχη
ü  Κιόνι – Λαγκάδα

·         Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. ΙθάκηςΠ/Υ187.796,16ευρώ:
Έχουν εντοπιστεί και υποδειχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία που εκπονεί τη μελέτη αρκετά σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων από το Περαχώρι έως το Κιόνι.

·         Κρηπιδώματα παραλιακού έμπροσθεν Περιβαλλοντολογικού Κέντρου,  η επισκευή των οποίων πραγματοποιήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο το οποίο έχει και την αρμοδιότητα, κατόπιν δικού μας αιτήματος που επισήμαινε την επικινδυνότητα του χώρου.

7.      ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ:
  

·         Βιολογικός Καθαρισμός Ιθάκης:
Έχει κλείσει η παλιά μελέτη και εντάξαμε στο ΕΠΕΡΑΑ μελέτη και έργο το οποίο περιλαμβάνει δίκτυο αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό σε άλλη θέση από  την προβλεπόμενη στην 1η μελέτη και θα υπογραφεί σύμβαση για τη ΄΄Μελέτη Αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ πόλεως Ιθάκης΄΄.

  
ü  Άλλες Προτάσεις μας:

ü  Επέκταση και σωστή λειτουργία Μαρίνας Βαθέως
ü  Δυνατότητα διερεύνησης χωροθέτησης  και κατασκευής προβλήτα κρουαζιεροπλοίων.
ü  Άλλες κατευθύνσεις μας για την Ιθάκη και τα άλλα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν., βρίσκονται στις προτάσεις μας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Ι.Ν.
8.      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

ü  Προτάσεις μας:

ü  Εντοπισμός και αποφυγή  βροχοπτώσεων όπου παρουσιάζεται  έντονη επικινδυνότητα.
ü  Αντιπυρική προστασία Ιθάκης με ιδιαίτερη μνεία στα δάση Περαχωρίου (Αφεντικό Λόγγο) και Κιονίου.
ü  Καθαρισμός ρεμάτων όπου απαιτείται, στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας.
ü  Καθαρισμός και χρήση του ελικοδρομίου στην Ανωγή.

Ø  Σεισμοί Δεκεμβρίου2013-Ιανουαρίου 2014:
·         Μετά την απρόοπτη εξέλιξη του φυσικού φαινομένου και σε Συνεργασία με Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμεναρχείο, Ο.Σ.Κ.(Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων) για ελέγχους σχολικών κτηρίων και συνεργασία με ΥΑΣ (Υπηρεσία  Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων) για έλεγχο κτηρίων Ιθάκης. Έλεγχος Εκκλησιών Ιθάκης και ενημέρωση του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλου σχετικά με της Εκκλησίες που έπαθαν ζημιές.
·         Συνεργασία με Γεωλόγο κ. Λέκκα και αίτημά μου για ενημέρωση του Π.Σ. για την κατάσταση του νομού, αλλά και του θιακού λαού γύρω από την πρόληψη και την αντισεισμική προστασία και συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και καθηγητή κο Φασουλά  για ενημέρωση Παιδιών Ιθάκης γύρω από την αντισεισμική προστασία μέσω μιας πρωτότυπης μεθόδου.

Μετά από έντονες διεκδικήσεις και παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό κο Μιχελάκη για την Ιθάκη μας -την οποία όλοι είχαν ξεχάσει, κατόπιν πρωτοβουλιών μου  όπως γνωρίζετε , καταφέραμε τα εξής:
·         Ένταξη της Ιθάκης στα Ευνοϊκά Μέτρα που αφορούν και την Κεφαλονιά.
·         Επιχορήγηση 100.000 σε Δήμο Ιθάκης- (πρόταση μου ήταν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά 2 γεννητριών για κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης της Βορείου και Νοτίου Ιθάκης.)Επίσης κατόπιν πρωτοβουλίας μου έγινε στην Π.Ε. Ιθάκης καταγραφή θεμάτων που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας και παρεμβάσεων στο νησί με ειδικότερη επισήμανση στο θέμα των βροχοπτώσεων που παρατηρείται σε όλο το νησί και επικοινωνία με Ι.Γ.Μ.Ε. μετά την έγγραφη αναλυτική ενημέρωσή τους και αίτημά μου για αυτοψία και επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας στο νησί λόγω επικινδυνότητας.  Ø  Πλημμύρες Ιθάκης και Κιονίου, Δεκέμβριος 2013:

·         Συνεργασία με πυροσβεστικό κλιμάκιο Ιθάκης για συντονισμό και γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος. Ενημέρωση των ιδιοκτητών που έπαθαν ζημιές για την κατάθεση αιτήσεων για αποζημιώσεις.
9.      ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Ø  Από την Π.Ε. Ιθάκης πραγματοποιήθηκαν δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα με την πρωτοβουλία συλλογής απαραιτήτων ειδών και αποστολή στους σεισμόπληκτους συνανθρώπους μας καθώς και συλλογή τροφίμων για το Σύλλογο  ΄΄ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ΄΄.

Ø  Στην Π.Ε.Ιθάκης πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας 27/8/13 για τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν. 2014-2020 με παρουσία εκπροσώπου της Διαχειριστικής Αρχής κο Σπίγγο Θανάση, κο Οικονόμου εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων και της Μελετητικής Εταιρείας η οποία έχει αναλάβει την εκπόνηση της αντίστοιχης Μελέτης.

Ø  Συμμετοχή σε Συνέδρια, Εκδηλώσεις και Συσκέψεις:·         Συμμετοχή μου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής (Δεκέμβριος 2011).

·         Κατά τη  θητείας μας, πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη η Συναυλία της ΄΄Ενωσης Επτανησίων της Πάτρας΄΄  ΄΄Όμορφη και Παράξενη Πατρίδα΄΄ που έγινε στις 17/04/2012.

·         Το Σεπτέμβριο του 2013, εκπροσώπησα την Π.Ε. Ιθάκης στη Ζάκυνθο με το Χορευτικό Σύλλογο ΄΄Χαρίλαος Τσιγώνιας΄΄, σε εκδήλωση – αφιέρωμα στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, που πραγματοποίησε η Π.Ε. Ζακύνθου στη Ζάκυνθο σε συνεργασία με το Μιλάνειο Μουσείο.

Επίσης, αξίζει να αναφέρω την ενασχόληση μου με θέματα όπως:
·         Μελέτη με θέμα: Λιμενικές ανάγκες Μικρών Νησιών.
·         Μεταφορικό Ισοδύναμο.
·         Μείωση ΦΠΑ.
·         Άρση προσπελασιμότητας και Κοινωνική Συνοχή.
·         Καταργήσεις Υπηρεσιών (Τελωνεία, ΙΚΑ, Ειρηνοδικείο, ΔΟΥ κ.τ.λ.) με συνέπεια την αποδυνάμωση του διοικητικού ιστού.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ:  
Σκοπός μου έγινε η προσπάθεια εύρυθμης λειτουργίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης και η ισότιμη μεταχείριση της με τις άλλες Π.Ε. Ανάληψη αρμοδιοτήτων για την Ιθάκη, όμως δυστυχώς ήρθε πριν περίπου 1 χρόνο με διοικητικές δυσλειτουργίες όπως:
·         έλλειψη πρωτοκόλλου, μετακινήσεις χωρίς υπηρεσιακό αυτοκίνητο παρά την απόφαση του Π.Σ.,

·         χωρίς εφαρμογή συστήματος τηλεδιάσκεψης,

·         χωρίς εξ ολοκλήρου κάλυψης των οδοιπορικών.
Επιπλέον, η δυναμική παρουσία της Π.Ε. Ιθάκης αντί για ενίσχυση αντιμετώπισε προσπάθεια παρακώλησης και τεράστια διοικητικά εμπόδια.
Παρ’ όλες τις γιγαντιαίες όμως προσπάθειες μηδενισμού της Ιθάκης, καταφέραμε η Ιθάκη να έχει μια ισχυρή φωνή μέσα στο Π.Σ. Π.Ι.Ν. και να συνεχίζει να διεκδικεί προς όφελος μιας αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού του Οδυσσέα και των κατοίκων του.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι της Π.Ι.Ν., μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού αλλά και η αυτούσια συμμετοχή της Ιθάκης στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της. Η Π.Ε. Ιθάκης αυτά τα 3,5 χρόνια με τους 3 υπαλλήλους, ακόμη και χωρίς διοικητική υποστήριξη, απέδειξε ότι μπορεί να επιτύχει πολλά. Τα άτομα που προσελήφθησαν τελευταία μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, βοήθησαν σε διάφορους τομείς, όπως επισκευές, καθαρισμούς Κ.Υ. Ιθάκης, Γυμνασίου, Μονής Καθαρών, Δημοτικής Βιβλιοθήκης και στην δημιουργία λευκώματος για τον πολιτισμό και την ιστορία μας.
Κλείνοντας, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους στήριξαν τα αιτήματά μας, στον Περιφερειάρχη κο Σπύρου για την τιμή που μου έκανε να μου προτείνει να είμαι στο Συνδυασμό του, στους αγαπητούς συναδέλφους μου Περιφερειακούς Συμβούλους συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης που μάχονταν μαζί μου στο πλευρό της Ιθάκης , στις Υπηρεσίες και Δ/σεις της Π.Ι.Ν., που στήριξαν την Ιθάκη αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που  με στηρίξατε όλο αυτό το διάστημα και μέσα από την αγάπη σας έγινα πιο δυνατή και ακόμη πιο μαχητική για την Ιθάκη μας.                                                                      
Φυσικά ο αγώνας μας για την Ιθάκη δεν τελειώνει εδώ, απλά αλλάζουμε σελίδα.
Άλλωστε το να συνεχίσω να είναι ενεργή το οφείλω πρώτα στον εαυτό μου, στην Ιθάκη μας που μας χρειάζεται όλους και μετά σε όλους εσάς που με εμπιστεύεστε.
΄΄Κάτι τελειώνει για να αρχίσει κάτι καλύτερο!!!΄΄

Εύχομαι στους νεοεκλεγέντες που θα μας εκπροσωπήσουν στο Δήμο και στην Περιφέρεια καλή δύναμη αλλά και καλή συνεργασία γιατί μόνο μέσα από αυτή θα μπορέσουν να αποδώσουν.
Σας Ευχαριστώ πολύ
                                                                                              Με Εκτίμηση
Σμαράγδα Σαρδελή

                                                                                                Έπαρχος Ιθάκης